10. 9. 2020 Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost.

Foto: Marie Smolková