24. 7. Prohlídka augustiniánského opatství

Foto: Markéta Pavlíčková