5. 9. Brněnec – příběh proslavené továrny pokračuje

Foto: Blanka Návratová

Foto: Štěpán Kaňa

Foto: Jakub Šnajdr