Festival Meeting Brno

Meeting Brno je multižánrový festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma. Každoročně se koná na přelomu května a června a jeho významnou součástí je Pouť smíření.

První ročník festivalu se konal v roce 2016 s podtitulem ztracené / nalezené domovy a prohloubil téma německé a židovské minority žijící před válkou v Brně. Mottem ročníku 2017 byla jednota v rozmanitosti a jeho vyvrcholením pozvání 120 členů významných brněnských rodin Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni. V roce 2018 se festival pod mottem čas re/vize zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu. V roce 2019 se festival zamýšlel nad výročím sametové revoluce pod heslem  teď když máme, co jsme chtěli. Ročník 2020 měl motto vystup z řady.

Pravda vítězí?

Šestý ročník festivalu se uskuteční od 26. července do 1. srpna 2021 a jeho mottem bude Pravda vítězí?”. Přinese téma proměnlivosti narativů, rozdílných úhlů pohledu na dějinné události či osobnosti v různých generacích a společenských skupinách, jakož i ohýbání skutečnosti ve prospěch ideologií. Tendenční či jednostranný popis událostí může vést k nežádoucím jevům ve společnosti. Evropské dějiny byly opakovaně tragicky poznamenány tím, že byly úmyslně zamlčovány některé historické souvislosti či byla úmyslně zkreslována fakta, což vedlo k rozdělení společnosti a zvyšování vlivu populistických a extremistických názorových proudů. Otevíráním nových perspektiv proto chceme přispět k narušení stereotypního uvažování.

Těšíme se s vámi na inspirativní festivalové dny!

Festival Meeting Brno se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury, Česko-německého fondu budoucnosti a společnosti SAKO, a. s.

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Zahraniční partneři

Mediální partneři