Festival Meeting Brno

Meeting Brno je multižánrový festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma. Každoročně se koná na přelomu května a června a jeho významnou součástí je Pouť smíření.

První ročník festivalu se konal v roce 2016 s podtitulem ztracené / nalezené domovy a prohloubil téma německé a židovské minority žijící před válkou v Brně. Mottem ročníku 2017 byla jednota v rozmanitosti a jeho vyvrcholením pozvání 120 členů významných brněnských rodin Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni . V roce 2018 se festival pod mottem čas re/vize zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu. V roce 2019 se festival zamýšlel nad výročím sametové revoluce pod heslem  teď když máme, co jsme chtěli. Ročník 2020 má motto vystup z řady.

Patronka ročníku 2020 Daniela Hammer-Tugendhat o letošním tématu

Vystup z řady

Pátý ročník festivalu se v důsledku pandemie uskuteční výjimečně „na pokračování“: zahájí týdnem od 20. do 25. července a završí se ve dnech od 4. do 14. září. Jeho program přinese na třicet diskusních a kulturních pořadů zabývajících se tím, jak moc je pro naši společnost důležité, abychom byli vyrovnáni s vlastní minulostí, abychom znali své kořeny a mohli tak pevně zakotveni čelit výzvám současnosti. Mottem letošního ročníku je Vystup z řady.

Před pěti lety učinilo město Brno velké gesto smíření vyjádřením lítosti nad událostmi z léta 1945 včetně divokého odsunu německojazyčného obyvatelstva. Brno vystoupilo z řady a začalo se profilovat jako sebevědomé evropské město, které si váží své mnohonárodnostní historie. Letošní festival umožní seznámit se s významnými aktuálně vznikajícími nebo probíhajícími projekty, které přispívají k udržení paměti města a regionu. Vrcholem festivalu bude exkurze do Brněnce spojená s projekcí filmu Schindlerův seznam přímo v areálu bývalé továrny, kde se příběh záchrany 1200 Židů odehrál a kde nyní Daniel Low-Beer plánuje vybudovat Památník Schindlerovy archy, šoa a Löw-Beerovy textilky.

Festivalový program připomene také odkaz výjimečných osobností naší historie, mezi něž patří „otec genetiky“ a brněnský opat Gregor Johann Mendel, řádová sestra a mučednice Marie Restituta, logik a přítel Alberta Einsteina Kurt Gödel či velká evropská spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach.

V reflexi nejnovějších zkušeností představíme spolu s Petrem Ludwigem příběh o tom, jak Češi nasadili světu roušku. Stranou nezůstanou ani příklady dobré praxe z oblasti mezináboženského dialogu: tentokrát mezi sebou přivítáme velvyslance Egypta. Navážeme také na loňské ekumenické setkání a ukážeme, jaké přináší plody v roce čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře.

Těšíme se s vámi na inspirativní festivalové dny!

Festival Meeting Brno se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Zahraniční partneři

Mediální partneři