Po stopách třetího odboje v centru Brna

Kde se ukrýval agent Oliva, kde byl vězněn básník Rotrekl, kde byl zatčen odbojář Leo Žídek. Kde byli souzeni, vězněni a krutě mučeni odbojáři z odbojových skupin Sodan či skupiny „Majerová a spol.“? V jakém vězení psal Zahradníček básně? Kde se odvážný boxer Jan Simandl pokusil o útěk a zůstal zaklíněn v mříži vězeňské cely?
Příběhy třetího odboje vám přiblíží publicista Luděk Navara a Miroslav Kasáček ze sdružení Paměť.
Procházka povede od Šilingrova náměstí a skončí na ulici Bratislavské.

Pořad se koná ve spolupráci s Občanským sdružením Paměť.

16:00 sraz na Šilingrově náměstí před hotelem Barceló.

03.06.19
16:00

Šilingrovo náměstí