Patrik Ouředník: Europeana: Brief History of the Twentieth Age

Foto: Alice Furdaničová