Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

4. 6. 2019

Foto: Jana Kotoučková