Prohlídka nového kostela blahoslavené Marie Restituty s architektem

23. 7. 2020

17:00

Prohlídka nového kostela blahoslavené Marie Restituty s architektem

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (1894, Brno – 1943, Vídeň) vstoupila v roce 1914 do františkánského řádu a sloužila jako hlavní sestra na operačním sále ve vídeňské nemocnici. Přestože po nástupu nacismu začaly pro řeholníky represe, Marie Restituta odvážně projevovala svou víru: režim zakázal, aby v nemocnici visely na stěnách kříže, ale Marie Restituta se rozhodla je tam ponechat. Později byla neprávem obviněna, že po nemocnici rozšiřovala posměšnou básničku o Hitlerovi. V roce 1942 byla zatčena, po vykonstruovaném procesu odsouzena, a poté v roce 1943 sťata gilotinou. Ke všem svým pacientům byla hluboce laskavá a zároveň po svých podřízených přísně vyžadovala velmi odpovědnou a pečlivou práci. Po práci si ráda dopřávala pivo a guláš.
V roce 2020 byl dostavěn jediný chrám bl. Marie Restituty na světě – nachází se uprostřed brněnského sídliště Lesná. Architektem kostela, který má kruhový půdorys a samostatně stojící věž, je Marek Jan Štěpán.

Zveme na prohlídku kostela s architektem Markem Janem Štěpánem a historičkou umění Miriam Kolářovou.

Prohlídka proběhne v českém jazyce.

Vstup zdarma

17:00 kostel blahoslavené Marie Restituty, Nezvalova 13