Rezidence

Meeting Brno 2019

Festival Meeting Brno letos opět obohatí i tvorba zahraničních umělců, kteří zde – zapojení do prací jednotlivých institucí – stráví několik týdnů. V souvislosti s výročím třiceti let od pádu komunistického režimu v zemích bývalého východního bloku jsme do Brna pozvali umělce z Polska a Maďarska.

Viktor Horváth

Maďarský spisovatel a překladatel z angličtiny, němčiny a španělštiny. Narodil se v roce 1962 v Pětikostelí, na tamější univerzitě vyučuje teorii historického vývoje a formy verše středověké a pozdně středověké literatury. Krom řady básní, povídek a esejů napsal několik románů, např. Át (Hotovo, 2004),Török tükör (Turecké zrcadlo, 2009) a je editorem dvou básnických antologií: A tavaszidő édesssége (Sladkost jara — překlady středověké milostné poezie, 2004) a Udvariatlan szerelem (Nezdvořilá krása — překlady středověké obscénní poezie, 2006). 

Překladatel Jiří Zeman o něm říká: „Coby spisovatel vybočuje z normálu a ubírá se nestandardními cestami. Coby historik k sobě nechává promlouvat předměty. Nejen starožitnosti a mechem porostlé kameny, ale i předměty moderní, vyrobené například z kaučuku. Východiska má rozmanitá; jejich kombinace přinášejí pozoruhodné výsledky.“ 

Jeho román Můj tank, popisující události v Československu během několika měsíců roku 1968, je letos nominován na cenu Magnesia litera v kategorii překladových knih.Setkání s Viktorem Horváthem proběhne 2. června na jeho autorském čtení a 5. června v rámci společné debaty všech literárních autorů, kteří letos festival navštíví.

Marcin Zarzeczny

Polský herec, dramatik, teatrolog. Nejznámější je jeho sólová hra Zpověď nezaměstnaného herce, která se hrála více než stokrát v Polsku, Německu, na Islandu, v Indii a Íránu. Působí v Teatr Polski ve Štětíně a spolupracuje s komediálními divadly ve Varšavě a Krakově, kde vede divadelní workshopy. V Brně se zapojí do příprav nového představení Divadla Feste, které premiérově uvedeme 30. května.