25/7/2022 Položení Kamenu zmizelých Hugo Iltisovi a jeho rodině

25/7/2022 Položení Kamenu zmizelých Hugo Iltisovi a jeho rodině

Foto: Jakub Šnajdr