Procházky Brnem pro školní třídy

Procházky Brnem pro školní třídy

Tyto prohlídky jsou určené pro skupinu 16–30 dětí.
Cena vstupenky je 70 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Uvedené ceny platí pro skupiny od 16 osob.
V případě, že počet dětí je nižší, cena se bude lišit.
Všechny tyto prohlídky se rezervují na e-mailu skolniprohlidky@ticbrno.cz nebo čísle +420 771 286 967.

25.6. v 9:00
Když místa vyprávějí: Hvězdy, kladiva sedmikrásky: Kupředu Brnem tam a zase zpátky (ni krok)

sraz: Dominikánské nám., před Novou radnicí

trasa: Nová radnice – Ústavní soud – Komenského nám. – Moravské nám. – Rooseveltova – Zelný trh

Kdo mával z balkonu radnice a kdo stál za ním? Jak vypadalo přebírání moci po 2. světové válce? Kde v Brně sídlila mocná Strana? Co to byly prvomájové průvody? Jak vypadá bruselský styl a co to je sorela? Při prohlídce se podíváme na místa, spojená s obdobím od konce 2. světové války až do 68. rok a poslechneme si, co tato místa vyprávějí. S dětmi si ukážeme, jak vypadala architektura tohoto období, povíme si, co se dalo a co se nedalo sehnat, jak žili běžní lidé a co je trápilo a co jim dělalo radost.
Autorkou této prohlídky je Zdeňka Pitrunová, dlouholetá průvodkyně a pracovnice Moravského zemského muzea.

Materiály ke stažení: Klíčová slova, Mapa, Symboly, Pro pedagogy.

Pro II. stupeň ZŠ, SŠ.
Doba trvání programu: 120 min.
S pracovním sešitem.

26.6. v 9:00
Když místa vyprávějí : Od monarchie k republice, od ornamentu k jednoduchosti

sraz: Stará radnice, IC pod krokodýlem, Radnická 8

trasa: Radnická – Minoritská – Mozartova – Malinovského nám. – Rooseveltova – Žerotínovo nám. – Jaselská – Česká

Jak vypadal život na přelomu století? Co to byla asanace a co znamenala pro Brno? Jaké bylo sociální rozvrstvení obyvatelstva a jak se žilo v dělnických koloniích? Jak vypadají secesní domy a co je to folklorismus? Jak důležité bylo mít české divadlo a proč vznikaly vlastenecké spolky? Na všechny tyto otázky budeme při prohlídce hledat společně odpověď.
Autorem této prohlídky je Jakub Sochor, průvodce a historik umění. Provází Helena Matulová.

Materiály ke stažení: Klíčová slova, Mapa, Symboly, Pro pedagogy.

Pro II. stupeň ZŠ, SŠ
Doba trvání programu: 90–120 min.
S pracovním sešitem.

26.6. v 9:00
Když místa vyprávějí: Město ve 21. století

sraz: u budovy Čedok naproti hlavního nádraží, Nádražní 10

trasa: hlavní nádraží – Masarykova – nám. Svobody – Jakubské nám. – Rooseveltova – Malinovského nám.

Když jdeme městem, mnoho věcí se nám zdá jako samozřejmost – podchody, nadchody, projíždějící tramvaje, chodníky, značení, lavičky, lampy. Město je ale svébytný ekosystém, tepe svým zvláštním životem, a má svá pravidla. Jaká to jsou? Jakou roli hraje ve městě zeleň? Jak uzpůsobit město tak, aby bylo pro jeho obyvatele co nejpříjemnější? A proč je jednodušší vyplivnout žvýkačku na nádraží než v supermarketu? Při této komentované prohlídce se zastavíme na několika místech ve městě a budeme hodně diskutovat – zkusíme se zamyslet nad úlohou mobiliáře, dopravy, značení, reklam a dalších faktorů, které ovlivňují život města a jeho obyvatel.
Autorkou této prohlídky je Veronika Rút Fullerová, designérka, zabývající se veřejným prostorem a také vizuálním smogem ve městě.
Provází Martin Sedlák.

Materiály ke stažení: Klíčová slova, Mapa, Symboly, Pro pedagogy.
Pro II. stupeň ZŠ, SŠ.
Doba trvání programu: 90–120 min.

26.6. v 11:00
Když místa vyprávějí: Byl život za první republiky jako z filmů pro pamětníky?

sraz: před hotelem Avion, Česká

trasa: Veselá – nám. Svobody – Jánská – Rooseveltova – Moravské nám.

Mluví-li se ve veřejném prostoru o první republice, působí toto období idealisticky. Bylo tomu tak? Jak vypadal život za první republiky, odkud se Brňané dozvěděli o jejím vyhlášení a jak se dostávali k informacím? Co bylo oblíbenou kratochvílí obyčejných lidí v meziválečném období? Jak lidé bydleli? Kdo to byl Bohuslav Fuchs? A jak se stalo, že tato „idyla“ skončila druhou světovou válkou?
Autorkou této prohlídky je Helena Matulová, lektorka a průvodkyně.

Materiály ke stažení: Klíčová slova, Mapa, Symboly, Pro pedagogy.
Pro II. stupeň ZŠ, SŠ.
Doba trvání programu: 90–120 min.