O festivalu

Meeting Brno

Propojuje zdánlivě nepropojitelné názorové proudy, rozličné kultury a podporuje mezináboženský dialog. Přináší kvalitní umění z různých částí světa, nabízí platformu k diskusi a dává návštěvníkům prostor pro setkání. Je místem, kde je možné vážit si jeden druhého a kde vzájemná odlišnost je pozitivní výzvou k objevování pravdy.

První ročník festivalu se konal v roce 2016 s podtitulem ztracené / nalezené domovy a prohloubil téma německé a židovské minority žijící před válkou v Brně. Mottem ročníku 2017 byla jednota v rozmanitosti a jeho vyvrcholením pozvání 120 členů významných brněnských rodin Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni. V roce 2018 se festival pod mottem čas re/vize zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu. V roce 2019 se festival zamýšlel nad výročím sametové revoluce pod heslem teď když máme, co jsme chtěli. Ročník 2020 měl motto vystup z řady a v roce 2021 jste se spolu s námi měli možnost zamyslet nad otázkou pravda vítězí? Rok 2022 byl plný velkých výročí. Naší misí bylo hledat místa křížení osob, událostí i míst, které jsou nevýlučně spojeny s městem Brnem.