Meeting Brno 2022

Jak jinak reflektovat oslavy dvoustého výročí Gregora Johanna Mendela než připomínkou osobnosti, která se zasloužila o živost jeho odkazu? Hugo Iltis. Doktor biologie, popularizátor Mendela a hlavní organizátor oslav 100. výročí jeho narození. Bojovník proti rasismu, stavitel mostů mezi Čechy a Němci, významný Brňan. Osobnost, na kterou Brno nesmí zapomenout.

Podporovatelem Gregora Johanna Mendela byl také výjimečný rod Liechtensteinů, jehož příběhům se festival v tomto roce bude věnovat. V rámci programu Liechtenstein is meeting Brno přivítáme princeznu Marii-Piu Kothbauer a prince Stefana Liechtensteina.

Motto místa křížení skvěle vystihuje mexický komunitní projekt LOStheULTRAMAR, jehož posláním je vyslat publiku zprávu o tom, že ať jsme jacíkoliv, nakonec jsme všichni stejní a naše bolesti i radosti mají stejný základ. I to je Meeting Brno 2022.

A co mají společného Löw-Beer, Schindler, Bau, Lustig, Trojan and Pameť národa? Festivalový den v Brněnci, kde se potká pestrá historie místa s ambiciózními plány do budoucnosti.

Již po sedmé rozplétáme historii, dáváme prostor k diskusi a představujeme vám kvalitní umění z celého světa. Pojďte s námi na letošním festivalu objevovat místa křížení.

Festival Meeting Brno

Festival Meeting Brno propojuje zdánlivě nepropojitelné názorové proudy, rozličné kultury a podporuje mezináboženský dialog. Přináší kvalitní umění z různých částí světa, nabízí platformu k diskusi a dává návštěvníkům prostor pro setkání. Je místem, kde je možné vážit si jeden druhého a kde vzájemná odlišnost je pozitivní výzvou k objevování pravdy.    

První ročník festivalu se konal v roce 2016 s podtitulem ztracené / nalezené domovy a prohloubil téma německé a židovské minority žijící před válkou v Brně. Mottem ročníku 2017 byla jednota v rozmanitosti a jeho vyvrcholením pozvání 120 členů významných brněnských rodin Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni. V roce 2018 se festival pod mottem čas re/vize zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu. V roce 2019 se festival zamýšlel nad výročím sametové revoluce pod heslem teď když máme, co jsme chtěli. Ročník 2020 měl motto vystup z řady a v minulém roce jste se spolu s námi měli možnost zamyslet nad otázkou pravda vítězí?