Meeting Brno 2021

Meeting Brno 2021

Šestý ročník festivalu přinesl na třicet diskusních a kulturních pořadů. Zdůrazňovaly především nezbytnost neustálého zkoumání dějinných i současných událostí z různých úhlů pohledu. Pod mottem pravda vítězí? festival také vyzvedl téma ohýbání skutečnosti ve prospěch ideologií.

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla jsme připravili výstavu Moc bezmocných. Dálkový výslech Václava Havla. Na tu navazovala série diskusí moderovaná patronkou letošního festivalu, herečkou Sarah Haváčovou

Dalším pilířem festivalu byla připomínka stého výročí narození Marie Kudeříkové. Sochař Pavel Karous vytvořil aktualizaci pomníku této protinacistické odbojářky, s herečkou a diplomatkou Magdou Vášáryovou a dalšími hosty jsme se v diskusním fóru zamysleli nad odkazem Marie Kudeříkové pro dnešní dobu. Zakončení festivalu pak patřilo premiéře tanečního představení inspirovaného Mariinými dopisy z vězení, v režii Martina Dvořáka

Pohled za hranice naší země se letos soustředil na Ukrajinu a Bělorusko a nabídl mimo jiné debatu s ministrem zahraničních věcí v letech 2018 – 2021 Tomášem Petříčkem nebo hudební vystoupení Aliaksandra Yasinského.

„Když se zavřela divadla a já nastoupila na čas do nemocnice jako sanitářka, dveře ledničky se mi postupně zaplnily lístečky o pár větách, ke kterým jsem se průběžně vracela:
Věřím v to, že minulost není překážkou budoucnosti. Věřím, že život každého člověka je cenný. Věřím, že stojí za to hledat dobro v lidech. Věřím, že stojí za to dobro rozvíjet.
A troufám si v rámci letošního ročníku festivalu Meeting Brno doplnit: Věřím, že lež nikdy nezvítězí.“

Sarah Haváčová
patronka festivalu Meeting Brno 2021

Augustiniánské opatství