Úvod

Festival Meeting Brno

Meeting Brno je multižánrový festival, který nabízí platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma. Každoročně se koná na přelomu května a června a jeho významnou součástí je Pouť smíření.

První ročník festivalu se konal v roce 2016 s podtitulem ztracené / nalezené domovy a prohloubil téma německé a židovské minority žijící před válkou v Brně. Mottem ročníku 2017 byla jednota v rozmanitosti a jeho vyvrcholením pozvání 120 členů významných brněnských rodin (Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni) . V roce 2018 se festival pod mottem čas re/vize zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu. Ročník 2019: teď když máme, co jsme chtěli. V roce 2020 proběhne festival od 22. 5. do 31. 5. 2020.  Pouť smíření se bude konat 23. května 2020.

Teď když máme, co jsme chtěli

Letošní ročník festivalu se věnuje hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety získali. Připomeneme boje za svobodu před rokem 1989 a budeme se zamýšlet nad naší odpovědností ve svobodném státě.
V době, kdy sametovou revolucí skončil totalitní režim, se směřování naší země jevilo jako jednoznačné. Připojením k alianci NATO a vstupem do Evropské unie jsme se zapojili do západních demokratických struktur, které pro nás byly zárukou svobody, po níž v listopadu 1989 toužil snad celý národ. Nyní jako bychom toužili spíše po pocitu bezpečí. Proto si letošní ročník festivalu klade také otázku, co znamená zajištění bezpečnosti ve svobodném státě a jaký význam má zakotvení naší země v Evropské unii a NATO. Pozvali jsme rovněž zahraniční hosty z dalších postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili současnou společenskou atmosféru a vnímání západních institucí v zemích s podobnou historickou zkušeností.
Zaměříme svůj pohled ovšem i na období před rokem 1989 a připomeneme si, jak to bylo s naší bezpečností uvnitř přísně střežených hranic. Jak se tehdy žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním režimem, a co jim přinesla listopadová revoluce?
Festivalové motto teď když máme, co jsme chtěli je mnohým známé z budovatelské písně, jejíž slova – s ryzím úmyslem povzbudit osvobozený lid k práci – napsal hned po válce František Halas. Až další vývoj doby pokřivil vyznění této písně a propůjčil jí ironický nádech. Desítky diskusních a kulturních pořadů čtvrtého ročníku festivalu Meeting Brno směřují k připomínce toho, co jsme vlastně před třiceti lety chtěli, k úvahám, zda opravdu máme, co jsme chtěli, a co teď můžeme udělat pro svou budoucnost. Těšíme se na vás od 29. května do 9. června 2019!

Festival se koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky. 

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Zahraniční partneři

Mediální partneři

Partneři festivalu