Meeting Brno 2018

Meeting Brno 2018

Festival se zaměřil na zmapování klíčových historických momentů, které během sta let existence samostatného československého a posléze českého státu ovlivnily smýšlení několika generací jeho občanů. Připomenul historické milníky 1918 a 1989, stěžejní pro demokratický vývoj společnosti, ale také roky 1938, 1948 a 1968, kdy česká společnost přišla vlivem totalit o svobodu i o tragické množství svých občanů.

Našimi hosty a klíčovými účastníky diskusních fór a uměleckých pořadů se tentokrát stali brněnští (či jihomoravští) rodáci, kteří z Československa emigrovali, aby v zahraničí rozvinuli svůj odborný či tvůrčí potenciál. Tak naše pozvání směřovalo ke spisovatelce Sylvii Richterové, dceři klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného Veronice Firkusny či architektu Jiřímu Oplatkovi. Ve spojení s tuzemskými i dalšími zahraničními hosty nám nabídli pohled na naši nedávnou historii z perspektivy, která není pro současnou mladší generaci a snad i pro generace zralejší dosud příliš známá.

V rámci festivalu se také uskutečnila “Pouť smíření” – pietní pochod připomínající nucený odsun německojazyčného obyvatelstva v roce 1945. Trasa pochodu Pohořelice – Brno je totožná s trasou tzv. “Pochodu smrti” ze 31. května 1945 a je vedena v opačném směru oproti historickému pochodu jakožto symbol smíření a návratu obyvatel do města. Tato akce je tradičně spojená s několikadenním pobytem německých a rakouských středoškolských studentů, kteří se společně se svými českými vrstevníky účastní kromě samotného pochodu také workshopů a přednášek, při nichž se seznamují s méně známými a donedávna opomíjenými kapitolami historie. Hlavní myšlenkou pobytu je seznámení studentů s historií soužití nejrůznějších komunit, jazyků, kultur a národů na území města Brna a také navázaní kontaktů pro další spolupráci.

Procházka Moravský Manchetser