MEETING BRNO 2019

Teď když máme, co jsme chtěli

Čtvrtý ročník festivalu se věnoval hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety získali. Svůj pohled jsme zaměřili na období před rokem 1989 a vzpomněli na to, jak se žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním režimem. S řadou inspirativních osobností jsme se zamysleli nad tím, zda teď opravdu máme, co jsme chtěli, a uvažovali o naší současné odpovědnosti ve svobodném státě. Pozvali jsme také zahraniční hosty z dalších postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili aktuální společenskou atmosféru v zemích s podobnou historickou zkušeností.

Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom jim lze jednoduše předcházet – setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto každoročně pořádáme Pouť smíření a připomínáme si oběti poválečného násilí z řad německy mluvících Brňanů. Letošní Pouti smíření se zúčastnili také pamětníci tzv. brněnského pochodu smrti, kteří s návštěvníky festivalu sdíleli své vzpomínky na život v Brně, vyhnání i na následné přijetí v novém domově. Závěrečné setkání všech účastníků na Mendlově náměstí bylo oslavou současných přátelských česko-německých vztahů a proběhlo ve znamení třicátého výročí partnerství měst Brna a Stuttgartu.

Jako symbolickou součást Pouti smíření jsme uspořádali pietní akt na nechvalně proslulém nádvoří Kaunicových studentských kolejí, kde jsme společně uctili památku obětí z let 1939–1945, tedy převážně odbojářů a českých vlastenců, a to za přítomnosti primátorky města Brna, primátora Stuttgartu a velvyslance Německa.

Společně s jihomoravskou pobočkou Paměti národa jsme připravili multimediální výstavu Brno osvobozené!? v unikátních podzemních prostorách na symbolickém místě – poblíž pomníku Rudoarmějce na Moravském náměstí. U příležitosti třicátého výročí sametové revoluce se výstava zaměřila na brněnské boje za svobodu v období let 1945–1989 a nechala promlouvat přímé svědky klíčových událostí naší historie.

Diskusní fórum věnované disentu umožnilo festivalovému publiku setkání s celou řadou osobností, které se před rokem 1989 aktivně podíleli na protirežimních činnostech. Hosty pořadu byli Karel Schwarzenberg, Anna Šabatová, Petr Fiala, Milan Uhde a další.

Meeting Brno 2019 ve zkratce:
42 pořadů / 6000 návštěvníků / 50 zapojených dobrovolníků / 40 diskutujících osobností / 5 divadelních představení / 7 literárních večerů s autory bývalého východního bloku / 4 koncerty / 3 výstavy / mediální ohlasy v České Republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku a Itálii

Program ročníku 2019
Hodnotící brožura ročníku 2019