Meeting Brno 2019

Meeting Brno 2019

Čtvrtý ročník festivalu se věnoval hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety získali. Svůj pohled jsme zaměřili na období před rokem 1989 a vzpomněli na to, jak se žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním režimem. S řadou inspirativních osobností jsme se zamysleli nad tím, zda teď opravdu máme, co jsme chtěli, a uvažovali o naší současné odpovědnosti ve svobodném státě. Pozvali jsme také zahraniční hosty z dalších postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili aktuální společenskou atmosféru v zemích s podobnou historickou zkušeností.

Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom jim lze jednoduše předcházet – setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto každoročně pořádáme Pouť smíření a připomínáme si oběti poválečného násilí z řad německy mluvících Brňanů. Letošní Pouti smíření se zúčastnili také pamětníci tzv. brněnského pochodu smrti, kteří s návštěvníky festivalu sdíleli své vzpomínky na život v Brně, vyhnání i na následné přijetí v novém domově. Závěrečné setkání všech účastníků na Mendlově náměstí bylo oslavou současných přátelských česko-německých vztahů a proběhlo ve znamení třicátého výročí partnerství měst Brna a Stuttgartu.

Jako symbolickou součást Pouti smíření jsme uspořádali pietní akt na nechvalně proslulém nádvoří Kaunicových studentských kolejí, kde jsme společně uctili památku obětí z let 1939–1945, tedy převážně odbojářů a českých vlastenců, a to za přítomnosti primátorky města Brna, primátora Stuttgartu a velvyslance Německa.

Společně s jihomoravskou pobočkou Paměti národa jsme připravili multimediální výstavu Brno osvobozené!? v unikátních podzemních prostorách na symbolickém místě – poblíž pomníku Rudoarmějce na Moravském náměstí. U příležitosti třicátého výročí sametové revoluce se výstava zaměřila na brněnské boje za svobodu v období let 1945–1989 a nechala promlouvat přímé svědky klíčových událostí naší historie.

Diskusní fórum věnované disentu umožnilo festivalovému publiku setkání s celou řadou osobností, které se před rokem 1989 aktivně podíleli na protirežimních činnostech. Hosty pořadu byli Karel Schwarzenberg, Anna Šabatová, Petr Fiala, Milan Uhde a další.

Meeting Brno 2019 ve zkratce:
42 pořadů / 6000 návštěvníků / 50 zapojených dobrovolníků / 40 diskutujících osobností / 5 divadelních představení / 7 literárních večerů s autory bývalého východního bloku / 4 koncerty / 3 výstavy / mediální ohlasy v České Republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku a Itálii

Zakončení festivalu