Meeting Brno 2017

MEETING BRNO 2017

Festival Meeting Brno se i ve svém druhém ročníku zaměřil na mapování a zpřítomnění historie Moravy a jejího největšího města, jemuž dala tvář i význam nejen česká, ale také německá a židovská komunita. Perspektiva rozmanitosti naší historie však nesloužila pouze k připomenutí událostí, jež by neměly být zapomenuty, ale především jako klíč k nahlížení aktuálních společenských témat. V roce 2017 jsme v řadě diskusních pořadů a uměleckých vystoupení zkoumali problematiku jinakosti, která v minulosti tak často podnítila eskalaci napětí vedoucí posléze ke katastrofám. Poučeni naší lokální historií i vědomím, že prostřednictvím ohleduplného mezigeneračního, mezikulturního a mezináboženského dialogu je možné historicky bolavá témata důstojně uzavřít, jsme doložili, že i přes rozdílné názory lze docházet ke smířlivým a konstruktivním řešením a že i v rozmanitosti můžeme být jednotní – jak ostatně zní motto Evropské unie in varietate concordia.

Setkání potomků rodin Low-Beer, Stiassny, Tugendhat před vilou Tugendhat.