Meeting Brno 2016

MEETING BRNO 2016

V roce v 2015 v Brně proběhl široce koncipovaný projekt nazvaný Rok smíření, během něhož současní Brňané uctili památku našich někdejších židovských, romských a také německých sousedů. Celoroční program, do něhož se s více než osmdesáti akcemi zapojilo na třicet brněnských, potažmo jihomoravských kulturních organizací svou účastí oslovil desítky tisíc diváků a setkal se s vřelou recepcí napříč střední Evropou. Jedním z vrcholů Roku smíření byla Pouť smíření, konaná na upomínku obětí tzv. Brněnského pochodu smrti z 30. května 1945. 
V roce 2015 vedla v symbolickém gestu smíření opačným směrem od hromadného hrobu v Pohořelicích do centra města Brna – kde primátor Petr Vokřál přednesl Deklaraci smíření a společné budoucnosti. Ta se stala historicky prvním oficiálním dokumentem vyjadřujícím se k odsunu brněnských Němců, který přijalo Zastupitelstvo města Brna. Je v ní deklarována nejen lítost nad válkou zapříčiněnými tragédiemi, ale i víra v to, že poučeni historií už nedopustíme, aby se opakovaly.

S touto myšlenkou jsme v roce 2016 připravili první ročník festivalu s názvem MEETING BRNO, který vycházel z idejí a plodů Roku smíření. Jeho hlavním tématem byly ztracené / nalezené domovy, tedy téma, které bylo palčivým problémem v poválečném středoevropském prostoru, stejně tak jako se jeví v tom dnešním. Při vědomí společné odpovědnosti za jeho řešení jsme nabídli kulturní a diskusní platformu, na níž si připomínáme minulost, pokoušíme se definovat přítomnost a společnými silami hledáme budoucnost.

Pouť smíření v roce 2016