30/3/2023 Vzpomínkový a pietní den Bl. Marie Restituty Kafkové ve Vídni

30/3/2023 Vzpomínkový a pietní den Bl. Marie Restituty Kafkové ve Vídni

Foto: Karel Pažourek