4/6/2019 Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

4/6/2019 Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Foto: Jana Kotoučková