5/6/2019 UKRAJINA I Obrana Donbasu

5/6/2019 UKRAJINA I Obrana Donbasu

Foto: Jakub Šnajdr