Jak se žije sesterství dnes? – diskuse
Domů Events Jak se žije sesterství dnes? – diskuse

Jak se žije sesterství dnes? – diskuse

Tři sestry, tři odlišné způsoby života. Denisa Červenková (Karmelitky z Florencie), Francesca Šimuniová (Benediktinky Praha – Mnichov) a Vilma Venkrbcová (Boromejky Albrechtice) budou hovořit o běžném životě v klášterních komunitách. Některé hodně cestují, odborně tvoří, organizují a dohlíží na chod komunit. Všechny však v rytmu každodenních povinností prožívají to, k čemu se zasvětily – život odevzdaný Bohu v modlitbě a rozmanité práci mezi lidmi.

Moderovat bude Petra Švecová – bohemistka, germanistka, překladatelka a studentka pražské teologické fakulty. Přispívá do internetového magazínu Christnet.eu a zaměřuje se na život a postavení žen uvnitř církve.

Boromejka sestra Vilma Venkrbcová, jejíž příběh nalezneme v knize Kamily Hladké Sestry, pochází z Vysočiny a vstoupila k sestrám boromejkám v Moravských Budějovicích. Svůj další krok v řádu učinila ve Znojmě, následně se přesunula k Ostravě a dnes je představenou komunity ve Městě Albrechtice. Poslání této komunity představuje starost o nejstarší sestry. Na sestře Vilmě je pozoruhodná zvláště její přirozenost a neformálnost. Je skvělou představitelkou řeholního života žen, které aktivně žijí uprostřed společnosti, a přesto svůj život zcela zasvětily Bohu.

Benediktýnka sestra Francesca Šimunová, pochází z Brandýsa nad Labem. Studovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově a pracovala jako vedoucí české pobočky Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. V roce 2008 se připojila k benediktinské komunitě Venio a v roce 2014 složila věčné sliby. Tato benediktinská komunita spojuje klášterní život s prací v běžných povoláních. Francesca se stala představenou obou komunit v Praze (na Bílé hoře) a v Mnichově v únoru 2021.

Karmelitka sestra Denisa Červenková je také katolická teoložka a pedagožka na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Specializuje se na spirituální teologii a vztah křesťanství k ostatním náboženstvím. Je členkou pražské řeholní komunity Karmel Edith Steinové a kromě vědecké činnosti a řeholních povinností vede také duchovní cvičení v Kolínském klášteře a Meditace v kryptě u Sv. Salvátora v Praze. Sestra Denisa má bohaté zkušenosti se životem v zahraniční komunitě a s mezinárodními komunitami svého řádu, který působí po celém světě.

Pořad proběhne pouze v češtině.
Vstup zdarma. Omezená kapacita. Doporučujeme rezervaci níže na této stránce.

Datum

30.06.23
Expired!

Čas

19:00

Umístění

Augustiniánské opatství
Mendlovo nám. 1
 
Podpořte nás
Sleva pro hosty festivalu u partnerského hotelu Barceló Brno Palace