Pouť smíření

Pouť smíření 1. 6. 2019

Vypořádání naší společnosti s poválečným vyhnáním vyvrcholilo v roce 2015 Poutí smíření a s ní spojenou Deklarací smíření a společné budoucnosti, brněnskými zastupiteli přijatým vyjádřením lítosti nad událostmi z poloviny roku 1945. Akce navazovala na upomínkové pochody do Pohořelic, které od roku 2007 pořádal Jaroslav Ostrčilík. Od roku 2015 vede trasa pouti proti směru historického pochodu, tedy v symbolickém gestu smíření od někdejšího hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do Brna. I letos se vydáme z Pohořelic do zahrady augustiniánského opatství na Mendlově náměstí.

Historická fakta: Během poslední květnové noci roku 1945 bylo na dvacet tisíc Brňanů německého jazyka – starců, žen a dětí – vyhnáno ze svého domova. Více než 1700 jich náročnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo, proto tento poválečný exces vstoupil do dějin jako tzv. brněnský pochod smrti.

Program:

Fotogalerie