Disent v Brně

Diskuse o brněnském disentu představí specifika zdejšího prostředí ve srovnání s Prahou či jinými městy, jeho názorovou, obsahovou i formální různorodost – levicové křídlo, skrytou církev, podzemní univerzitu či dotyky s oficiálním prostředím. Diskuse připomene také centrální postavu a roli doc. Jaroslava Šabaty. Samostatným tématem je nepochybně brněnský samizdat a jeho mnoho podob a proveniencí. Zajímavý je rovněž způsob komunikace: jak fungovalo předávání informací, svolávání schůzek či šíření zpráv v době bez počítačů a internetu, jak spojení mezi Prahou a Brnem, jak se tvořil samizdat, kde a jak probíhaly schůzky disidentů. Věnovat se budeme také názorům debatujících na vývoj po roce 1989.

Diskutují:
Anna Šabatová – signatářka Charty 77 a spoluzakladatelka VONS, dcera Jaroslava Šabaty, dnes ombudsmanka ČR
Milan Uhde – signatář Charty 77, dramatik, publicista, politik, po r. 1989 mj. ministr kultury a předseda Parlamentu ČR
Petr Pospíchal – signatář Charty 77 a politický vězeň, po r. 1989 mimo jiné pracovník kanceláře prezidenta Václava Havla a velvyslanec v Bulharsku
Petr Fiala – před r. 1989 jako student účastník podzemní univerzity a skryté církve, po r. 1989 spoluzakladatel katedry politologie v Brně a rektor Masarykovy univerzity, dnes předseda ODS
Petr Oslzlý – spoluorganizátor tajných bytových seminářů podzemní univerzity, v r. 1989 jeden z organizátorů listopadové stávky divadel, nyní rektor JAMU
Jan Kratochvil – signatář Charty 77, po r. 1989 zakladatel a majitel soukromého Muzea českého a slovenského exilu v Brně

Partnerem pořadu je Schrott Gallery.

07.06.19
18:30

Křenová 10, Schrott gallery