Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové normalizací. S návratem metod stalinského komunismu se vrátila i posedlost státních orgánů vším židovským. Boj s imaginárním, všudypřítomným sionistickým spiknutím nemohl nezasáhnout židovské obce. Jejich existence v období normalizace představovala určitý mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.
Zveme vás na krátkou prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace: židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti“.

Sraz před budovou synagogy na Skořepce 13

Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

04.06.19
16:00

Skořepka 13, synagoga