Rok smíření 2020-2021: „Přichází čas společných kroků“
Ekumenické setkání

České země čekají v nadcházejících dvou letech kulatá výročí zásadních historických událostí, která nás po staletí rozdělují: 600 let od vyhlášení křížové výpravy proti husitům, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.

Smyslem Roku smíření 2020-2021 je dotýkat se společně těchto dějinných milníků, nechat stranou vzájemné výčitky a nekonečné přeměřování podílů viny. Návrh této iniciativy bychom rádi představili v rámci ekumenického setkání „Přichází čas společných kroků“ za účasti vzácných hostů. Hudební doprovod vytvoří při číši vína prostor k neformálnímu setkání a vzájemnému naslouchání.

Inspirováni brněnským Rokem smíření 2015 a Poutním programem Husovských slavností 2015 „vyjadřujeme přání, aby všechny minulé křivdy mohly být odpuštěny a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné spolupráci obraceli ke společné budoucnosti.“

Vystoupí: S. Francesca Šimuniová, Daniel Ženatý, Pavel Hošek, Alexandr Flek, Jana Merunková, Miriam Kolářová a další

Hudební doprovod: CM Pajtáš 

06.06.19
18:00

Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9