Přervané životy

divadelně-pohybová vzpomínka na tři mladé – komunismem umlčené – životy „srpna šedesát devět“
Danuše, Stanislav, Jiří… tři pohnuté osudy roku 1969. Vzpomínky na „srpen“ předešlého roku vyhnaly do brněnských ulic mnoho mladých, kteří nespokojeni s pookupačním politickým vývojem chtěli dosud svobodně projevit svůj názor či snad připomenout oběti „živých pochodní“. Třem z nich se však stal onen srpnový den osudným. Za doposud nezcela vyjasněných okolností byli v centru Brna zastřeleni lidovými milicemi a zprovozeni ze světa… Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach a Jiří Ševčík. Poslední z nich zraněním nepodlehl, ale vážně ochrnul. Neschopen plnohodnotného života, po roce 1989 dokonce bez jakékoli morální či finanční satisfakce, byl zmařen a doslova dokonán i jeho život. Tři oběti, které nechtěly být hrdiny. Tři mladé životy, které zničil komunistický režim. Ani padesát let poté nesmí být pozdě si jejich bolestný odkaz připomenout. Připomenout proto, abychom dali těmto hrůzným činům alespoň nějaký smysl. A nastavili zrcadlo dnům dnešním a budoucím.
Přervané životy jsou tři sólové performance, tři umělecká zastavení v choreografii Martina Dvořáka. Představení vzniklo ve spolupráci s ProART Company.

16:00 a 18:00
sraz u Měnínské brány

05.06.19
16:00

Měnínská brána