Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech (2016-2019)

7. 9. 2020

17:00

Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech (2016-2019)

Přednáška Pavla Vařeky podává výsledky výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech, a to v kontextu evropského studia hmotného svědectví holokaustu s využitím archeologických metod. Terénní výzkum uskutečněný v letech 2016-2019 přesně lokalizoval tábor, prokázal, že se jeho pozůstatky dobře dochovaly a musely být výrazně viditelné na povrchu až do výstavby průmyslového vepřína v 70. letech. Geofyzikální průzkum a následné sondáže odhalily téměř celý půdorys tábora s dochovanými relikty dvora, vězeňských baráků, části oplocení i základů administrativní budovy. Ve východní části areálu byly zachyceny základy objektů sloužících jako provozní zázemí tábora (umývárna/prádelna, stáj, dezinfekční stanice). Unikátně dochované nálezy nabídla výplň odpadní jímky, ve které se díky specifickým půdním podmínkám zachovaly předměty z organických látek. Archeologický výzkum poskytnul hmotné doklady o podmínkách života v táboře, včetně osobních předmětů vězňů, dokumentoval způsob jeho likvidace, ale také další využití místa v poválečném období (např. shromaždiště německých zajatců v květnu 1945). V prostoru dnešního Památníku byl pomocí menší sondáže lokalizován tzv. „provizorní táborový hřbitov“, jehož přesná poloha nebyla známa, a byl proveden odkryv dvou hrobů obětí tábora. Výsledky výzkumu byly předloženy jako podklady pro plánovanou úpravu plochy vepřína, zřízení památníku a poslouží též k návrhu vyhlášení místa tábora za kulturní památku.

Pořad se koná ve spolupráci s Muzeem romské kultury.

Pořad proběhne v českém jazyce.

Vstup zdarma

17:00 Anthropos, Pisárecká 273