Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost.

10. 9. 2020

19:30

Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost.

Prolomit historická tabu, vystoupit proti nenávisti a extremismu či zastat se utlačovaných – to vše vyžaduje odvahu. Právě takové sebevědomé a reflektované činy jsou pro naši společnost životodárné. Angažovaní občané takto přispívají k soudržnosti ve společnosti. O svých zkušenostech a svém působení pohovoří hosté z České republiky a Německa, kteří se zasazují o práva druhých a staví se proti nelidským idejím. Představí také své vize lepší společnosti.

Moderuje Alena Scheinostová (novinářka), diskutují historik Matěj Spurný a umělec Lukáš Houdek (HateFree Culture) z České republiky, Lothar König (farář) z Německa.

Pořad proběhne v češtině a v němčině a bude tlumočem.

Vstup zdarma

Pořad se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

19:30 Skautský institut, Moravské nám. 12