Česko-německá bohoslužba: „Koho bych se bál?“ (Žalm 27:1)

13. 9. 2020

10:00

Česko-německá bohoslužba: „Koho bych se bál?“ (Žalm 27:1)

Jsou-li lidé v ohrožení a pronásledováni nebo jsou-li nuceni snášet nespravedlnost, znamená to pro křesťany zvláštní výzvu k činům. Život ve společenství s Bohem dodává věřícím jistotu a sílu projevit lásku k bližnímu. Žalm 27 říká: „Hospodin je světlo mé a moje spása: Koho bych se bál?“

Čeští i němečtí křesťané se v průběhu 20. století dokázali ujmout těch, kdo se ocitli v nesnázích, a v těžkých dobách prokázali odvahu. Představíme působení a svědectví víry blahoslavené sestry Restituty Kafkové, Přemysla Pittera, pátera Dr. Pauluse Sladeka a kardinála Dr. Josefa Berana, čtyř odvážných křesťanů této doby. Jako symbol smíření bude na brněnskou bohoslužbu přivezen hřebový kříž z Coventry.

Mši svatou celebrují P. Pavel Hověz z farnosti Brno-Lesná a P. Klaus Oehrlein a P. Mons. Anton Otte. Hudebně doprovází schola farnosti Brno-Lesná.

Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a proběhne zčásti v českém a zčásti v německém jazyce.

10:00 kostel blahoslavené Marie Restituty, Nezvalova 13