Neznámé album

14. 9. 2020

17:00

Neznámé album

Prezentace nově objevené fotodokumentace vily Ernsta Löw-Beera 

Zázraky se někdy stávají! Mezi takové okamžiky patřila chvíle, kdy manželé Daniela Hammer-Tugendhat a Ivo Hammer, nositelé Ceny města Brna za mezinárodní spolupráci, při setkání na festivalu Meeting Brno 2017 obdrželi od svých příbuzných z rodiny Löw-Beer objemné bílé fotoalbum s detailní fotodokumentací brněnské vily na ulici Kalvodova 8, posledního domu, který si rodina v Brně nechala postavit. Zadavatelem stavby byl Ernst Löw-Beer, bratranec Grety Tugendhat, majitelky vily Tugendhat a matky Daniely Hammer-Tugendhat. O domě, díle vídeňských architektů Baumfelda a Schlesingera, promluví historik architektury Vladimír Šlapeta a konzervátor a restaurátor Ivo Hammer, kteří představí zmíněné album a okolnosti svého amerického přednáškového turné. 

Pořad proběhne v češtině a v němčině.

Vstup zdarma. Kapacita akce je naplněna. Srdečně zveme na setkání v zahradě Arnoldovy vily v 18 hodin.

Změna místa konání!
17:00 vila Löw-Beer, Drobného 22