Pouť smíření

12. 9. 2020

8:30

Pouť smíření

Již po čtrnácté se vydáme po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů, kteří byli před 75 lety hnáni směrem k rakouským hranicím. Zatímco práceschopní muži museli zůstat ve městě na nucené práce, do průvodu byly nahnány ženy, děti a starci. Na cestě a v následujících dnech a týdnech útrapám podlehlo nejméně 1700 z nich.

Od roku 2015 jdeme symbolicky proti směru historického pochodu, tedy od hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do zahrady augustiniánů na Starém Brně. Před pěti lety brněnští zastupitelé v souvislosti s Poutí přijali Deklaraci smíření a společné budoucnosti, která se stala historickým milníkem v procesu vypořádání se české společnosti s touto kapitolou našich dějin.

Také letošní Pouť bude jedinečným zážitkem a příležitostí pro neopakovatelná setkání. Akce se zúčastní desítky pamětníků i osobností veřejného života z České republiky, Rakouska a Německa. Formou stánků se představí a doprovodný program nabídnou organizace činné na poli česko-německých a česko-rakouských vztahů. 

Účastníci se mohou k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou po celou dobu kyvadlově jezdit podél trasy. Jízdní řád autobusů naleznete zde.

V den Pouti smíření proběhne v Brně na Lesné slavnostní žehnání nově zbudovaného kostela blahoslavené Marie Restituty. Letošní Pouť proto bude věnována také připomínce této řádové sestry a brněnské rodačky, která se postavila na odpor nacistickému teroru a stala se jeho obětí. Zájemce o účast na bohoslužbě (11:00) dopravíme na Lesnou přímým spojem od smírčího kříže v Pohořelicích.

Vstup zdarma

Projekt Pouť smíření 2020, reg. č. KPF-02-173, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

8:30 a 9:00 odjezd autobusů z Brna, Mendlovo náměstí
9:30 úvodní slovo a uctění památky obětí u smírčího kříže v Pohořelicích
18:00 slavnostní zakončení v zahradě opatství na Mendlově náměstí v Brně