Procházka po stopách Kurta Gödela

21. 7. 2020

17:00

Procházka po stopách Kurta Gödela

Kurt Gödel – pozapomenutý brněnský rodák a jeden z největších myslitelů 20. století, přítel Alberta Einsteina. Všestranný vědec, jehož objev mezí mechanických procesů zásadně ovlivnil počátky počítačů v první polovině 20. století. Zkoumal matematické nekonečno a během bádání nad povahou času přišel při řešení Einsteinových rovnic na možnost cestovat v čase do minulosti.
K procházce vedené členy Společnosti Kurta Gödela se sejdeme před vilou, kde rodina Gödelových bydlela od roku 1915. V zahradě vily dodnes stojí původní besídka, kterou si spolu s pamětní deskou prohlédneme. Odtud se vydáme ke Gödelově rodnému domu na Pekařské 5, projdeme nově pojmenovanou Uličkou Kurta Gödela a sejdeme parkem Studánka, v němž si jako dítě hrával, až k lázním na Kopečné naproti budovy bývalého gymnázia – stejnou cestou, kudy Kurt Gödel osm let chodíval do školy.
Účastníci procházky dostanou mapku Brna s vyznačenými místy, která jsou spojena s Gödelovým životem v Brně.

Pořad proběhne v češtině a v angličtině.

Ve spolupráci se Společností Kurta Gödela a Hvězdárnou a planetáriem Brno.

Vstup zdarma. Omezená kapacita. Svoje místa, prosím, rezervujte tlačítkem Book Event v horní části této stránky.

17:00 sraz před vilou Pellicova 8a