Česko-německá bohoslužba

Křesťanská víra spojuje lidi na celém světě. Křesťané vidí ve druhém člověku, nehledě na národnost, barvu pleti nebo původ, věrný obraz Boha. Společně oslovují věřící Boha jako „otce“. „Ať jsou všichni jedno“ (Jan 17,21), vyzývá nás Ježíš. V kostele proto nikdo není cizincem. Při mši se společnou modlitbou posílí to, co spojuje národy, a jejich usmíření. Mši svatou budou celebrovat Msgr. Anton Otte, bývalý probošt Vyšehradské kapituly a dlouholetý duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, a Mons. Václav Slouk, kanovník Královské kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář u kostela sv. Jakuba. Otte patřil v uplynulých desetiletích k aktivním činitelům a vyslancům smíření v česko-německém sousedství.

Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a bude sloužena česky a německy.