Setkání s pamětníky

V refektáři Augustiniánského opatství proběhne moderované a tlumočené setkání s pamětníky z řad brněnských Němců. Při společném vyprávění nahlédneme do jejich vzpomínek na dětství, na léto 1945 i na přijetí v sousedních zemích. Dozvíme se, jak se proměňoval jejich vztah ke ztracené domovině a jak vnímají dnešní Brno.