ulice Františkánská
Divadlo Feste: Václav Havel: The Anatomy of Hate

Divadlo Feste: Václav Havel: The Anatomy of Hate

A theatre production in a public space of Brno will process a speech by a former Czechoslovak president on 28 August 1990. Speaking at a Conference on Hatred in Oslo, Václav Havel described the motives of creation and manifestations of collective hatred. An experienced dissident, so soon after the fall of communism, describes the atmosphere and the situation, which is unfortunately so current in the countries of the Visegrad Four today.

Performers: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Director: Jiří Honzírek

Dramaturgy: Kristýna Břečková

On 8/6 and 9/6 we recommend the previous production by Divadlo Feste called Schauspiel that was first performed during the Meeting Brno 2017.

For information about admission, visit the website of Divadlo Feste: divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny

A Polish actor, playwright and theatrologist will spend several weeks in Brno as the festival’s artist-in-residence, when he will participate in the creation of a new performance by the Feste Theatre. Marcin Zarzeczny works at Teatr Polski in Szczecin and collaborates with comedy theatres in Warsaw and Krakow, where he leads theatre workshops. His most famous work, a solo play titled „Jobless Actor Confessions“, has been played more than a hundred times in Poland, Germany, India, Iran and Iceland.

Divadlo Feste: Václav Havel: The Anatomy of Hate

Divadlo Feste: Václav Havel: The Anatomy of Hate

A theatre production in a public space of Brno will process a speech by a former Czechoslovak president on 28 August 1990. Speaking at a Conference on Hatred in Oslo, Václav Havel described the motives of creation and manifestations of collective hatred. An experienced dissident, so soon after the fall of communism, describes the atmosphere and the situation, which is unfortunately so current in the countries of the Visegrad Four today.

Performers: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Director: Jiří Honzírek

Dramaturgy: Kristýna Břečková

Reprise:  6/6 at 20:00.

On 8/6 and 9/6 we recommend the previous production by Divadlo Feste called Schauspiel that was first performed during the Meeting Brno 2017.

For information about admission, visit the website of Divadlo Feste: divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny

A Polish actor, playwright and theatrologist will spend several weeks in Brno as the festival’s artist-in-residence, when he will participate in the creation of a new performance by the Feste Theatre. Marcin Zarzeczny works at Teatr Polski in Szczecin and collaborates with comedy theatres in Warsaw and Krakow, where he leads theatre workshops. His most famous work, a solo play titled „Jobless Actor Confessions“, has been played more than a hundred times in Poland, Germany, India, Iran and Iceland.

Theater Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie des Hasses

Theater Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie des Hasses

Die ungewöhnliche Inszenierung im öffentlichen Raum Brünns basiert auf der Rede des ehemaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten vom 28. August 1990 in Oslo. Václav Havel beschrieb damals in einer Konferenz zum Thema Hass Entstehungsmotive und Erscheinungsformen des kollektiven Hasses. Der erfahrene Dissident schilderte unmittelbar nach dem Verfall des Kommunismus eine Atmosphäre und Situation, die nicht nur in den Ländern der Visegrád-Gruppe leider aktuell ist.

Mitwirkende: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Regie: Jiří Honzírek

Dramaturgie: Kristýna Břečková

Am 8/6 und 9/6 empfehlen wir die Vorstellung des Theaters Divadlo Feste Schauspiel, die zum ersten Mal auf dem Festival Meeting Brno 2017 aufgeführt wurde.

Informationen zu Eintrittskarten sind der Webseite des Theaters Divadlo Feste zu entnehmen: divadlofeste.cz

Marcin Zarzeczny

Der polnische Schauspieler, Dramatiker und Theaterwissenschaftler verbringt mehrere Wochen in Brünn in der Festival-Künstlerresidenz und beteiligt sich an der Entstehung einer neuen Vorstellung des Theaters Divadlo Feste. Marcin Zarzeczny ist im Teatr Polski in Stettin tätig und arbeitet mit Komödienbühnen in Warschau und Krakau zusammen, wo er Theaterworkshops leitet. Am bekanntesten ist sein Solo-Stück „Jobless actor confessions“, das bereits mehr als hundertmal in Polen, Deutschland, Indien, Iran und Island gespielt wurde.

Theater Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie des Hasses

Theater Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie des Hasses

Die ungewöhnliche Inszenierung im öffentlichen Raum Brünns basiert auf der Rede des ehemaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten vom 28. August 1990 in Oslo. Václav Havel beschrieb damals in einer Konferenz zum Thema Hass Entstehungsmotive und Erscheinungsformen des kollektiven Hasses. Der erfahrene Dissident schilderte unmittelbar nach dem Verfall des Kommunismus eine Atmosphäre und Situation, die nicht nur in den Ländern der Visegrád-Gruppe leider aktuell ist.

Mitwirkende: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Regie: Jiří Honzírek

Dramaturgie: Kristýna Břečková

Reprisen der Vorstellung:  6/6 um 20:00 Uhr.

Am 8/6 und 9/6 empfehlen wir die Vorstellung des Theaters Divadlo Feste Schauspiel, die zum ersten Mal auf dem Festival Meeting Brno 2017 aufgeführt wurde.

Informationen zu Eintrittskarten sind der Webseite des Theaters Divadlo Feste zu entnehmen: divadlofeste.cz

Marcin Zarzeczny

Der polnische Schauspieler, Dramatiker und Theaterwissenschaftler verbringt mehrere Wochen in Brünn in der Festival-Künstlerresidenz und beteiligt sich an der Entstehung einer neuen Vorstellung des Theaters Divadlo Feste. Marcin Zarzeczny ist im Teatr Polski in Stettin tätig und arbeitet mit Komödienbühnen in Warschau und Krakau zusammen, wo er Theaterworkshops leitet. Am bekanntesten ist sein Solo-Stück „Jobless actor confessions“, das bereits mehr als hundertmal in Polen, Deutschland, Indien, Iran und Island gespielt wurde.

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti

Divadelní inscenace ve veřejném prostoru Brna zpracuje projev bývalého československého prezidenta z 28. srpna 1990. Václav Havel tehdy na Konferenci o nenávisti v norském Oslu popsal motivy vzniku a projevy kolektivní nenávisti. Zkušený disident tak těsně po pádu komunismu popisuje atmosféru a situaci, která je v zemích nejen Visegrádské čtyřky bohužel aktuální.

Hrají: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Režie: Jiří Honzírek

Dramaturgie: Kristýna Břečková

Divadlo bude v aj s titulky v čj.

Ve dnech 8/6 a 9/6 doporučujeme navštívit představení Divadla Feste Schauspiel, které bylo poprvé uvedeno na festivalu Meeting Brno 2017.

Informace o vstupném naleznete na stránkách Divadla Feste: www.divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny

Polský herec, dramatik a teatrolog stráví v Brně několik týdnů na festivalové umělecké rezidenci, během níž se bude podílet na vzniku nového představení Divadla Feste. Marcin Zarzeczny působí v Teatr Polski ve Štětíně a spolupracuje s komediálními divadly ve Varšavě a Krakově, kde vede divadelní workshopy. Nejznámější je jeho sólová hra Zpověď nezaměstnaného herce, která se hrála již více než stokrát v Polsku, Německu, Indii, Íránu a na Islandu.

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti

Divadelní inscenace ve veřejném prostoru Brna zpracuje projev bývalého československého prezidenta z 28. srpna 1990. Václav Havel tehdy na Konferenci o nenávisti v norském Oslu popsal motivy vzniku a projevy kolektivní nenávisti. Zkušený disident tak těsně po pádu komunismu popisuje atmosféru a situaci, která je v zemích nejen Visegrádské čtyřky bohužel aktuální.

Hrají: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Režie: Jiří Honzírek

Dramaturgie: Kristýna Břečková

Divadlo bude v aj s titulky v čj.

Reprízy představení:  6/6 ve 20:00.

Ve dnech 8/6 a 9/6 doporučujeme navštívit představení Divadla Feste Schauspiel, které bylo poprvé uvedeno na festivalu Meeting Brno 2017.

Informace o vstupném naleznete na stránkách Divadla Feste: www.divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny

Polský herec, dramatik a teatrolog stráví v Brně několik týdnů na festivalové umělecké rezidenci, během níž se bude podílet na vzniku nového představení Divadla Feste. Marcin Zarzeczny působí v Teatr Polski ve Štětíně a spolupracuje s komediálními divadly ve Varšavě a Krakově, kde vede divadelní workshopy. Nejznámější je jeho sólová hra Zpověď nezaměstnaného herce, která se hrála již více než stokrát v Polsku, Německu, Indii, Íránu a na Islandu.

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti

Premiéra

Divadelní inscenace ve veřejném prostoru Brna zpracuje projev bývalého československého prezidenta z 28. srpna 1990. Václav Havel tehdy na Konferenci o nenávisti v norském Oslu popsal motivy vzniku a projevy kolektivní nenávisti. Zkušený disident tak těsně po pádu komunismu popisuje atmosféru a situaci, která je v zemích nejen Visegrádské čtyřky bohužel aktuální.

Hrají: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny

Režie: Jiří Honzírek

Dramaturgie: Kristýna Břečková

Divadlo bude s titulky čj.

Reprízy představení: 3/6 a 6/6 vždy ve 20:00.

Ve dnech 8/6 a 9/6 doporučujeme navštívit představení Divadla Feste Schauspiel, které bylo poprvé uvedeno na festivalu Meeting Brno 2017.

Informace o vstupném naleznete na stránkách Divadla Feste: www.divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny

Polský herec, dramatik a teatrolog stráví v Brně několik týdnů na festivalové umělecké rezidenci, během níž se bude podílet na vzniku nového představení Divadla Feste. Marcin Zarzeczny působí v Teatr Polski ve Štětíně a spolupracuje s komediálními divadly ve Varšavě a Krakově, kde vede divadelní workshopy. Nejznámější je jeho sólová hra Zpověď nezaměstnaného herce, která se hrála již více než stokrát v Polsku, Německu, Indii, Íránu a na Islandu.