setkání
Česko-německá bohoslužba

Česko-německá bohoslužba

Křesťanská víra spojuje lidi na celém světě. Křesťané vidí ve druhém člověku, nehledě na národnost, barvu pleti nebo původ, věrný obraz Boha. Společně oslovují věřící Boha jako „otce“. „Ať jsou všichni jedno“ (Jan 17,21), vyzývá nás Ježíš. V kostele proto nikdo není cizincem. Při mši se společnou modlitbou posílí to, co spojuje národy, a jejich usmíření. Mši svatou budou celebrovat Msgr. Anton Otte, bývalý probošt Vyšehradské kapituly a dlouholetý duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, a Mons. Václav Slouk, kanovník Královské kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář u kostela sv. Jakuba. Otte patřil v uplynulých desetiletích k aktivním činitelům a vyslancům smíření v česko-německém sousedství.

Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a bude sloužena česky a německy.

Otevřená snídaně

Otevřená snídaně

Meeting Brno a Ghettofest zvou na příjemné posezení s lidmi nejrůznějšího původu a náboženského vyznání. Přijďte v sobotu ráno na kulturně pestrý brunch: potkáte zde staré i nové přátele. Připravte a nabídněte své oblíbené jídlo a ochutnejte od ostatních domácí pochoutky z nejrůznějších koutů světa!
Na otevřenou snídani navazuje bohatý program festivalu Ghettofest: sledujte stránky www.ghettofest.cz.

Otevřenou snídani pořádáme ve spolupráci s HateFree Culture a In IUSTITIA.

Pietní akt – Uctění památky obětí II. světové války

Pietní akt – Uctění památky obětí II. světové války

Nechvalně známé Kounicovy koleje v Brně symbolizují utrpení tisíců lidí, kteří zde byli vězněni v letech nacistické okupace. Stovky lidí, odbojářů a českých vlastenců tady přišli násilnou smrtí o život. Vzpomínka na tyto oběti patří k nedílné bilanci minulého století. Po skončení války pokračovalo utrpení na tomto místě až do června 1945. Za účasti hostů z Německa zde pietním aktem symbolicky zahájíme sobotní Pouť smíření.