Diskuse

Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost.

Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost.

Prolomit historická tabu, vystoupit proti nenávisti a extremismu či zastat se utlačovaných – to vše vyžaduje odvahu. Právě takové sebevědomé a reflektované činy jsou pro naši společnost životodárné. Angažovaní občané takto přispívají k soudržnosti ve společnosti. O svých zkušenostech a svém působení pohovoří hosté z České republiky a Německa, kteří se zasazují o práva druhých a staví se proti nelidským idejím. Představí také své vize lepší společnosti.

Moderuje Alena Scheinostová (novinářka), diskutují historik Matěj Spurný a umělec Lukáš Houdek (HateFree Culture) z České republiky, Lothar König (farář) z Německa.

Pořad proběhne v češtině a v němčině a bude tlumočem.

Vstup zdarma

Pořad se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

19:30 Skautský institut, Moravské nám. 12

„Ten, kdo zachrání jeden život, zachrání svět” – debata

„Ten, kdo zachrání jeden život, zachrání svět” – debata věnovaná příběhu „Schindlerových Židů” a jeho odkazu pro současnost.

S jakými podobami antisemitismu či jiné rasové nesnášenlivosti se dnes u nás a ve světě potýkáme a jak jim čelit?

Debatují:
Eva Lustigová – spoluzakladatelka a výkonná ředitelka nově vznikajícího Nadačního fondu Arnošta Lustiga
Daniel Low-Beer – autor knihy Archy života. Historie rodu Löw-Beer (Books & Pipes, 2019). Příběhy rodiny, která stála v pozadí Schindlerovy archy i vil Tugendhat a Löw-Beer. Součástí programu je prezentace této knihy.

Moderuje: Petr Brod – publicista a historik

Debata proběhne v angličtině a bude tlumočena do češtiny.

Vstup zdarma

16:00 vila Löw-Beer, Drobného 22