Literatura

Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach

Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach

U příležitosti 190. výročí narození Marie von Ebner-Eschenbach zveme na slavnost pořádanou v působivém prostředí zámeckého parku ve Zdislavicích.

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916), moravsko-rakouská spisovatelka narozená ve Zdislavicích na Kroměřížsku, u nás téměř neznámá, se ve světě řadí mezi nejvýznamnější německy píšící autory 19. století. V roce 1900 jí byl jako vůbec první ženě udělen čestný doktorát Vídeňské univerzity, v letech 1910 a 1911 byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu.

Přesně v den spisovatelčiných narozenin se v jejím rodišti sejdou k rozhovoru a autorskému čtení dvě současné spisovatelky, Pavla Horáková z České republiky a Ursula Wiegele z Rakouska. Setkání moderuje Mojmír Jeřábek, ředitel Českého centra Vídeň.  

Osobnost Marie von Ebner-Eschenbach představí germanistka a přední znalkyně jejího díla dr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.

O dějinách zámku a plánech na jeho rekonstrukci promluví jeho současný majitel Josef Gschwandtner (AT).

Pavla Horáková (*1974) je spisovatelka, literární překladatelka, publicistka a rozhlasová redaktorka. Od studií překládá beletrii z angličtiny a srbštiny a několik let působila v redakci zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Debutovala dětskou detektivní trilogií o Hrobařících. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní kompozice věnované českým účastníkům 1. světové války, Přišel befel od císaře pána (2015) a Zum Befehl, pane lajtnant (2018), které vzešly z rozhlasového cyklu Polní pošta. V roce 2018 vydala svůj první román pro dospělé Teorie podivnosti, za nějž obdržela v roce 2019 cenu Magnesia Litera. Začátkem roku 2020 pobývala na tvůrčím stipendiu rakouského ministerstva zahraničí ve Vídni. Zde pracovala na románu inspirovaném pamětmi její slovácké prababičky, v jejíchž stopách se autorka vydávala, když pátrala po dávno zasutých místech a příbězích prababiččiných vídeňských let.

Ursula Wiegele (*1963) přijala pozvání festivalu Meeting Brno k tvůrčímu pobytu v Brně, aby zde několik týdnů pracovala na své nejnovější knize. Román se odehrává ve čtyřicátých letech minulého století, zčásti ve východoevropském prostředí, kterým se rakouská autorka zabývala i ve svých předchozích dílech. Ursula Wiegele se narodila v Klagenfurtu a od roku 1993 žije ve Štýrském Hradci. Po studiích filozofie v Rakousku a Itálii pracovala jako redaktorka, lektorka workshopů tvůrčího psaní a učitelka němčiny pro cizince. Kromě příspěvků do antologií a literárních časopisů publikovala doposud čtyři romány: Cello, stromabwärts (Cello, po proudu, Drava, 2011), Im Glasturm (Ve skleněné věži, Müry Salzmann, 2015), Was Augen hat und Ohren (Co má oči a uši, Otto Müller Verlag, 2019), Arigato (Arigato, Otto Müller Verlag, 2020).

Program zdislavických oslav dále nabídne divadelní představení místního ochotnického souboru, který pro tuto příležitost nastuduje hru z pera Marie von Ebner-Eschenbach, či komentovanou prohlídku plakátové výstavy o Marii von Ebner-Eschenbach, kterou povedou její autoři Zuzana a Eugen Brikciusovi. K nahlédnutí bude zpřístupněna pozoruhodná klasicistní hrobka rodiny Dubských, místo posledního odpočinku Marie von Ebner-Eschenbach.

Program proběhne v českém a německém jazyce a bude tlumočen.

Vstupné včetně dopravy: 150/100 Kč. Vstupenky zakoupíte prostřednictvím sítě GoOut zde.
V ceně vstupného je jízdenka na zvláštní autobus Brno-Zdislavice a zpět. Omezená kapacita autobusu. 

Odjezd autobusu ve 13:00 ze stanoviště na ulici Rooseveltova před Janáčkovým divadlem (bývalá restaurace Bohéma). Návrat zpět tamtéž přibližně ve 20:30. 

Vstupné na místě bez dopravy: 50 Kč.

Ve spolupráci s obcí Troubky-Zdislavice, spolkem Czech National Trust, Českým centrem Vídeň, Německým kulturním spolkem regionu Brno a Rakouským kulturním fórem v Praze.

13:00–20:00 Zdislavice, zámecký park

13:00 odjezd autobusu ze stanoviště před Janáčkovým divadlem (bývalá restaurace Bohéma), Rooseveltova

Setkání se spisovatelkou Ursulou Wiegele

Setkání se spisovatelkou Ursulou Wiegele

Rakouská spisovatelka Ursula Wiegele byla v rámci festivalu Meeting Brno pozvána na tvůrčí pobyt v Brně. Na setkání s autorkou si budeme povídat o tom, jaká byla její cesta k profesi spisovatelky, jak vznikají její díla a románové postavy. Součástí programu bude autorské čtení z jejího nejnovějšího románu Arigato, který mimo jiné líčí osudy německojazyčné menšiny v italském údolí Val Canale.
Moderuje a tlumočí Zuzana Fuksová.

Pořad proběhne v češtině a v němčině.

Vstup zdarma

Ve spolupráci s Österreich Institutem Brno.

17:00 Österreich Institut, Moravské nám. 15

ZRUŠENO – Autorské čtení a beseda s Thomasem Keneallym

Autorské čtení a beseda s Thomasem Keneallym – zrušeno

Thomas Keneally, autor knižní předlohy k filmu Schindlerův seznam a plánovaný vzácný host našeho festivalu, k nám bohužel kvůli omezením spojeným s koronavirovou epidemií nedorazí. Přesto vás spolu s ním zveme na páteční a sobotní program věnovaný příběhu „Schindlerových Židů“ a brněnecké továrny.

První a jedinečná příležitost k setkání českého publika s autorem knižní předlohy filmu Schindlerův seznam. Australský prozaik a dramatik Thomas Keneally (1935) čte ze svého románu Schindlerova archa (1982), který získal prestižní Man Bookerovu cenu a stal se námětem k oscarovému filmu Stevena Spielberga. Následuje beseda s autorem.  

Pořad proběhne v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Vstup zdarma

14:00 vila Löw-Beer, Drobného 22

CANCELED – Reading by and conversation with Thomas Keneally

Reading by and conversation with Thomas Keneally – canceled

Thomas Keneally, the author of the novel on which the film Schindler’s List was based, who was to be our honoured guest of the festival, is unfortunately unable to attend due to the limitations linked with the coronavirus pandemic. Despite this setback, Thomas will be with us in spirit as we invite you to the Friday and Saturday programme dedicated to the story of “Schindler’s Jews” and the factory in Brněnec.

This is the first and unique opportunity for a Czech audience to meet the author of the book after which the film Schindler’s List was made. The Australian novelist and playwright, Thomas Keneally (born 1935), reads from his novel Schindler’s Ark (1982), which won the prestigious Man Booker Prize and served as the subject matter for Steven Spielberg’s Academy Award-winning movie. A conversation with the writer follows.

In English, interpreted into Czech.

Free entry

14:00 Villa Löw-Beer, Drobného 22

Jiná topografie Brna

Jiná topografie Brna

Literární procházka s texty Roberta Musila, Franze Schamanna, Richarda Schaukala, Karla Hanse Strobla, Karla Wilhelma Fritsche, Guido Glücka a Karla Kreislera.

Sedm krátkých ukázek, lokalizovatelných v brněnském středu města, sedm stanovišť, na nichž budou literární ukázky doplněny potřebným historicko-sociálním kontextem místa. Procházku povedou Jan Budňák a Zdeněk Mareček, autoři připravované knihy o brněnských německy píšících autorech. 

Pořad se koná ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.

Pořad proběhne v českém jazyce.

Vstup zdarma

17:00 sraz před vstupem do Mahenova divadla