Procházka

Poslední nástupiště – brněnské židovské transporty

Poslední nástupiště – brněnské židovské transporty

Připomínka deportační kapitoly v soukolí holocaustu. Site specific událost kombinující odborný komentář historičky Táni Klementové a divadelní montáž režisérů Evy Lietavové a Pavla Strašáka.   

Zpráva pražské židovské obce za rok 1942 uvádí, že se v Čechách a na Moravě podařilo zaevidovat a připravit k použití 3 503 jízdních kol, 2 036 psacích strojů a 34 543 kožichů. Každý z těchto předmětů měl původně svého majitele. Majitele s úředně určenou židovskou identitou. Majitele, jehož životní turbulence nastiňuje jiná tabulka, shrnující počty Židů nejprve v březnu 1939 a poté v červnu 1942 v jednotlivých oblastech naší země. V kolonce Brno se dočteme, že za zmiňované období se počet židovských obyvatel ve zdejším kraji snížil z počtu 14 910 na 855 osob.
27. května 1942 odjížděl z Brna do Terezína poslední transport uzavírající sérii velkých deportací z tohoto kraje.

Hrají – Hana Drozdová, Vít Malecha

Odborná přednáška – Táňa Klementová

Režie, dramaturgie – Pavel Strašák, Eva Lietavová

Hudba – Radim Hanousek

Sound design – Ryba

Kostýmy – Klára Vincourová

Technika – Vít Dvořák

Pořad proběhne v českém jazyce.

Vstup zdarma. Kapacita akce je naplněná. Děkujeme za pochopení.

Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

19:00 začátek na tř. Kpt. Jaroše 3 v brněnské pobočce Židovského muzea v Praze

Jiná topografie Brna

Jiná topografie Brna

Literární procházka s texty Roberta Musila, Franze Schamanna, Richarda Schaukala, Karla Hanse Strobla, Karla Wilhelma Fritsche, Guido Glücka a Karla Kreislera.

Sedm krátkých ukázek, lokalizovatelných v brněnském středu města, sedm stanovišť, na nichž budou literární ukázky doplněny potřebným historicko-sociálním kontextem místa. Procházku povedou Jan Budňák a Zdeněk Mareček, autoři připravované knihy o brněnských německy píšících autorech. 

Pořad se koná ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.

Pořad proběhne v českém jazyce.

Vstup zdarma

17:00 sraz před vstupem do Mahenova divadla

Procházka po stopách Kurta Gödela

Procházka po stopách Kurta Gödela

Kurt Gödel – pozapomenutý brněnský rodák a jeden z největších myslitelů 20. století, přítel Alberta Einsteina. Všestranný vědec, jehož objev mezí mechanických procesů zásadně ovlivnil počátky počítačů v první polovině 20. století. Zkoumal matematické nekonečno a během bádání nad povahou času přišel při řešení Einsteinových rovnic na možnost cestovat v čase do minulosti.
K procházce vedené členy Společnosti Kurta Gödela se sejdeme před vilou, kde rodina Gödelových bydlela od roku 1915. V zahradě vily dodnes stojí původní besídka, kterou si spolu s pamětní deskou prohlédneme. Odtud se vydáme ke Gödelově rodnému domu na Pekařské 5, projdeme nově pojmenovanou Uličkou Kurta Gödela a sejdeme parkem Studánka, v němž si jako dítě hrával, až k lázním na Kopečné naproti budovy bývalého gymnázia – stejnou cestou, kudy Kurt Gödel osm let chodíval do školy.
Účastníci procházky dostanou mapku Brna s vyznačenými místy, která jsou spojena s Gödelovým životem v Brně.

Pořad proběhne v češtině a v angličtině.

Ve spolupráci se Společností Kurta Gödela a Hvězdárnou a planetáriem Brno.

Vstup zdarma. Omezená kapacita. Svoje místa, prosím, rezervujte tlačítkem Book Event v horní části této stránky.

17:00 sraz před vilou Pellicova 8a