klub Desert
Konzert Hokr & Tiché lodi

Konzert Hokr & Tiché lodi

Vor 1989 stellte der Underground den einzigen Raum für ein völlig freies künstlerisches Schaffen dar. Aber auch in der heutigen Welt hat Underground seinen Platz als Alternativströmung von Denken, Lebensstil und Kultur.

Tiché lodi (Brünn)

Eine Gitarre und eine Stimme an der Grenze zwischen Stille und Musik. Ambient-Alternative, alternatives Ambient.

Ein Projekt des aus Olmütz stammenden Liedermachers und Vortragskünstlers, der in Brünn lebt und schafft.

Hokr (Prag)

Eine Prager Alternativ-/Underground-/Rock-Band, die Ende 1979 entstand. Nur einige Mitkundige kennen die Gestalt des ursprünglichen Trägers dieses Namens, eines ungewaschenen, etwas zurückgebliebenen Wildlings, der heute – den letzten Nachrichten zufolge – irgendwo in den Wäldern vom Baumschwamm bewachsen und völlig ohne Kontakt mit dem menschlichen Gekrabbel lebt. Zu dem undurchsichtigen Namen „Hokr“ beziehungsweise zu der ideellen Verbindung gewisser Eigenschaften seines Trägers mit dem künftigen musikalischen Ausdruck der Band führte ein Zufall. Er symbolisierte einen freiwilligen und natürlichen Schritt durch eine angelehnte beschädigte Tür auf eine finstere Wendeltreppe, die nach unten in eine mit Lichtspänen beleuchtete Höhle führt, wo eine unbestimmte, sicher aber kleiner als kleine Menschenschar wartet, die sich einig darüber ist, dass das Leben unter Normalmenschen ihnen auf die Nerven geht.

Eintritt: 100,- Kč (Kartenverkauf im Klub)

Koncert Hokr & Tiché lodi

Koncert Hokr & Tiché lodi

Před rokem 1989 představoval underground jediný prostor pro zcela svobodnou uměleckou tvorbu. Underground jako alternativní proud myšlení, životního stylu a kultury má však své místo i v dnešním světě.

Tiché Lodi (Brno)
Kytara a hlas na pomezí ticha a hudby. Ambientní alternativa, alternativní ambient.
Projekt původem olomouckého písničkáře a recitátora žijícího a tvořícího v Brně.

Hokr (Praha)
Pražská alternative/underground/rocková kapela, která se zrodila na sklonku roku 1979. Jen několik zasvěcených zná podobu původního nositele toho jména, jímž byl nemytý, lehce retardovaný divous, podle posledních zpráv dnes žijící kdesi v lesích, obrostlý chorošem a zcela bez kontaktů s lidskou havětí. K celkem nicneříkajícímu pojmenování Hokr či spíše ideovému propojení určitých vlastností jeho majitele a budoucího hudebního projevu tohoto seskupení dopomohla náhoda. Symbolizovalo dobrovolný a přirozený krok do pootevřených otlučených dveří vedoucích na tmou zahalené točité schodiště ústící kdesi hluboko pod povrchem do loučemi ozářené jeskyně, kde čekalo blíže neurčené, rozhodně však menší než malé množství lidí, aby se všichni shodli na tom, že žít mezi normálními lidmi jim pije krev asi tak zhruba stejně.

Vstupné: 100 Kč (vstupenky na místě)