Kostel sv. Jakuba
Deutsch-tschechischer Gottesdienst

Deutsch-tschechischer Gottesdienst

Der christliche Glaube verbindet Menschen weltweit. Christen sehen den Anderen, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe oder Herkunft, als Ebenbild Gottes. Gemeinsam rufen die Gläubigen Gott als „Vater“ an. „Sie sollen eins sein“ (Joh 17,21), fordert Jesus uns auf. In der Kirche gibt es demnach keine Ausländer. Mit dem Gottesdienst soll durch das gemeinsame Gebet das Verbindende zwischen den Völkern und die Versöhnung gestärkt werden.

 Die Heilige Messe wird von Msgr. Anton Otte, ehemaliger Propst des Vyšehrader Kapitels und langjähriger Geistlicher Beirat der Ackermann-Gemeinde und Mons. Václav Slouk, Kanoniker des Königlichen Domkapitels St. Peter und Paul, Brünner Dekan und Pfarrer der Jakobskirche zelebriert. Otte gehört zu den aktiven Gestaltern und Botschaftern der Versöhnung in der deutsch-tschechischen Nachbarschaft in den vergangenen Jahrzehnten.

 Der Gottesdienst findet in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde statt
und wird auf Tschechisch und Deutsch gehalten.

 

Česko-německá bohoslužba

Česko-německá bohoslužba

Křesťanská víra spojuje lidi na celém světě. Křesťané vidí ve druhém člověku, nehledě na národnost, barvu pleti nebo původ, věrný obraz Boha. Společně oslovují věřící Boha jako „otce“. „Ať jsou všichni jedno“ (Jan 17,21), vyzývá nás Ježíš. V kostele proto nikdo není cizincem. Při mši se společnou modlitbou posílí to, co spojuje národy, a jejich usmíření. Mši svatou budou celebrovat Msgr. Anton Otte, bývalý probošt Vyšehradské kapituly a dlouholetý duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, a Mons. Václav Slouk, kanovník Královské kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář u kostela sv. Jakuba. Otte patřil v uplynulých desetiletích k aktivním činitelům a vyslancům smíření v česko-německém sousedství.

Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a bude sloužena česky a německy.