Poštovská 8d
Patrik Ouředník: Europeana: Kurzgefasste Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts

Patrik Ouředník: Europeana: Kurzgefasste Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts

Ein origineller Spaziergang durch das Gedächtnis des vorigen Jahrhunderts, basierend auf dem Buch Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku (2001) von Patrik Ouředník. Neben wirklichen Ereignissen erzählt der Autor verrückte Anekdoten und vermischt dabei Realität und Fiction.

Auf der Bühne stehen ein Mann und eine Frau. Er ist sechzig, sie dreißig Jahre alt. Er ist der berühmte französische Schauspieler Arnault Lecarpentier, sie die junge begabte Schauspielerin Lucie Boissonneau. Die beiden sind unsere Begleiter durch die „Geschichte“ sowie „Geschichten“ des 20. Jahrhunderts, durch seine Schlüsselmomente, Gedankenströme, Katastrophen… Sie stellen quasi einen Spiegel für unsere Beziehung zum Gedächtnis dar.

Bühnenbearbeitung und Regie: Sarah Lecarpentier

Darsteller: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau

Auf Französisch mit tschechischen Untertiteln.

Die Inszenierung wird von einer Diskussion mit Jacques Rupnik am 22. Mai in HaDivadlo begleitet.

Eintrittskarten im Vorverkauf des Nationaltheaters Brünn.

Die Vorstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Festival Divadelní svět Brno aufgeführt.

Patrik Ouředník, Europeana: Brief History of the Twentieth Age

Patrik Ouředník, Europeana: Brief History of the Twentieth Age

An original walk through the memory of the past century, based on the book Europeana: A Brief History of the Twentieth Age by Patrik Ouředník (2001). In addition to real events, the author tells crazy anecdotes and mixes reality with fiction.
There is a man and a woman on stage. He’s sixty years old, she’s thirty. He is the famous French actor Arnault Lecarpentier, she is a young talented actress Lucie Boissonneau. They are our guides through „history“ and „stories“ of the 20th century, its key moments, thoughts, catastrophes … They are a sort of a mirror of our relationship to memory.

Theatre adaptation and direction: Sarah Lecarpentier
Performers: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau
Performed in French with Czech subtitles.
The show will be followed by a discussion with Jacques Rupnik on 22 May in HaDivadlo.

Tickets can be purchased via the Brno National Theatre box office.

This performance is presented in cooperation with the Theatre World Brno festival.

Prolog Festivalu Meeting Brno Patrik Ouředník Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku

Prolog Festivalu Meeting Brno Patrik Ouředník Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku

Originální procházka pamětí minulého století, která vychází z knihy Patrika Ouředníka Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku (2001). Vedle skutečných událostí vypráví autor bláznivé anekdoty a mísí tak realitu s fikcí.
Na jevišti je muž a žena. Jemu je šedesát let, jí třicet. On je slavný francouzský herec Arnault Lecarpentier, ona je mladá talentovaná herečka Lucie Boissonneau. Jsou našimi průvodci po „historii“ i „historkách“ 20. století, jeho klíčových momentech, myšlenkových proudech, katastrofách… Představují jakési zrcadlo našeho vztahu k paměti.

Divadelní adaptace a režie: Sarah Lecarpentier
Hrají: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau
Ve francouzštině s českými titulky.
Inscenaci doprovází debata s Jacquesem Rupnikem, která proběhne 22. května v HaDivadle.

Vstupenky zakoupíte v předprodeji Národního divadla Brno.

Představení uvádíme ve spolupráci s Divadelním světem Brno.