přednáška
Dva projekty obnovy: Arnoldova vila a památník v Brněnci

Dva projekty obnovy: Arnoldova vila a památník v Brněnci

Nejdéle fungující brněnská školka, umístěná v Arnoldově vile, byla v roce 2012 z důvodu narušené statiky uzavřena a vila od té doby chátrá. Objekt byl zpamátněn a zařazen na seznam nejohroženějších památek ČR. Před dvěma lety se v rámci Meeting Brno odehrála veřejná diskuse o dalším osudu této zajímavé stavby, která sousedí s funkcionalistickou vilou Tugendhat. V tuto chvíli probíhá z úrovně MČ Brno-sever dokončování projektové dokumentace pro stavební povolení. Studie a informace o projektové dokumentaci bude představena Miriam Kolářovou, místostarostkou MČ Brno-sever a 1. náměstkem primátorky města Brna Petrem Hladíkem. Přítomni budou také všichni, kteří se o záchranu vily zasazují, včetně zástupců spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda.

V druhé části večera představí Daniel Löw-Beer projekt památníku v areálu bývalé rodinné továrny v Brněnci, která se za druhé světové války stala útočištěm pro skupinu Židů ze známého Schindlerova seznamu.

Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové normalizací. S návratem metod stalinského komunismu se vrátila i posedlost státních orgánů vším židovským. Boj s imaginárním, všudypřítomným sionistickým spiknutím nemohl nezasáhnout židovské obce. Jejich existence v období normalizace představovala určitý mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.
Zveme vás na krátkou prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace: židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti“.

Sraz před budovou synagogy na Skořepce 13

Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.