Divadlo

Světlušky – divadelní představení

Světlušky
Divadlo Mikro-teatro

Současná hra španělských autorek Itziar Pascual a Amaranty Osorio představuje v dramatickém proplétání dvou monologů zdánlivě nesouvisející příběhy dvou žen, jedné historické a druhé současné, které se na konci hry stávají dialogem a navzájem se propojují, aby odhalily cosi podstatného o povaze rodinných vztahů na pozadí velkých dějin. Hra je inspirována osudem české herečky židovského původu Vávy Schönové, která iniciovala dětské divadlo v Terezíně. V rámci festivalu Meeting Brno bude hra uvedena souborem Mikro-teatro v české premiéře.

Dramaturgie: Eliška Poláčková
Režie: Gabriela Ženatá
Hrají: Kateřina JebaváVeronika Všianská

Představení proběhne v českém jazyce.

Představení je vyprodáno. Děkujeme za pochopení a zájem.

20:00 Káznice, Bratislavská 68

Poslední nástupiště – brněnské židovské transporty

Poslední nástupiště – brněnské židovské transporty

Připomínka deportační kapitoly v soukolí holocaustu. Site specific událost kombinující odborný komentář historičky Táni Klementové a divadelní montáž režisérů Evy Lietavové a Pavla Strašáka.   

Zpráva pražské židovské obce za rok 1942 uvádí, že se v Čechách a na Moravě podařilo zaevidovat a připravit k použití 3 503 jízdních kol, 2 036 psacích strojů a 34 543 kožichů. Každý z těchto předmětů měl původně svého majitele. Majitele s úředně určenou židovskou identitou. Majitele, jehož životní turbulence nastiňuje jiná tabulka, shrnující počty Židů nejprve v březnu 1939 a poté v červnu 1942 v jednotlivých oblastech naší země. V kolonce Brno se dočteme, že za zmiňované období se počet židovských obyvatel ve zdejším kraji snížil z počtu 14 910 na 855 osob.
27. května 1942 odjížděl z Brna do Terezína poslední transport uzavírající sérii velkých deportací z tohoto kraje.

Hrají – Hana Drozdová, Vít Malecha

Odborná přednáška – Táňa Klementová

Režie, dramaturgie – Pavel Strašák, Eva Lietavová

Hudba – Radim Hanousek

Sound design – Ryba

Kostýmy – Klára Vincourová

Technika – Vít Dvořák

Pořad proběhne v českém jazyce.

Vstup zdarma. Kapacita akce je naplněná. Děkujeme za pochopení.

Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

19:00 začátek na tř. Kpt. Jaroše 3 v brněnské pobočce Židovského muzea v Praze

Hannah Arendt: Eichmann v Jeruzalémě

Hannah Arendt: Eichmann v Jeruzalémě
Divadlo Feste – premiéra

Do jaké míry jsme schopni používat racionální uvažování v kritických situacích, kdy jsou celá společnost a s ní celé státy vystaveny nebezpečí života a katastrofě? Do jaké míry umíme reflektovat vlastní jednání na škále od tupé poslušnosti vůdců k individuálnímu jednání a odpovědnosti?
V květnu uplynulo 60 let od chvíle, kdy agenti izraelské tajné služby Mosad unesli z Argentiny Adolfa Eichmanna, nacistu, který měl za války ve svém referátu takzvané konečné řešení židovské otázky. Rok nato, v dubnu 1961, s ním v Jeruzalémě začal soud, jemuž byla přítomna i filozofka Hannah Arendt. O dva roky  později vyšla její kniha Eichmann v Jeruzalémě:
„Připustil jste, že zločin, který byl za druhé světové války spáchán na židovském národě, je největším zločinem v dosavadní historii lidstva, a přiznal jste v něm svou úlohu. Ale zároveň jste řekl, že jste nikdy nejednal z nízkých pohnutek, že jste nikdy neměl sebemenší sklon někoho zabít, že není pravda, že byste někdy Židy nenáviděl; že jste ale nemohl jinak, a necítíte se tedy vinen.“

Režie: Jiří Honzírek

18:30 1. premiéra
21:00 2. premiéra
Další repríza v září 2020 – bude upřesněno.

Představení proběhne v českém jazyce.

Omezená kapacita.
Vstupenky na 18:30 zakoupíte prostřednictvím GoOut zde.
Vstupenky na 21:00 zakoupíte prostřednictvím GoOut zde.
Vstupné: 180/120 Kč 

Österreich Institut, Moravské náměstí 15

Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem

Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem
Theater Divadlo Feste, Uraufführung

Inwieweit sind wir fähig, in kritischen Situationen rational zu denken, wenn die ganze Gesellschaft, und damit auch ganze Staaten einer Lebensgefahr oder Katastrophe ausgesetzt sind? Inwieweit können wir unser eigenes Verhalten auf einer Skala von blindem Führer-Gehorsam bis zu individuellem, verantwortungsvollem Verhalten reflektieren?
Im Mai sind sechzig Jahre vergangen, seit Agenten des israelischen Geheimdienstes Mosad Adolf Eichmann in Argentinien entführten, jenen Nazi, in dessen Referat die sog. Endlösung der jüdischen Frage betrieben wurde. Ein Jahr später, im April 1961 wurde ein Gerichtsprozess gegen ihn in Jerusalem eröffnet, bei dem die Philosophin Hannah Arendt anwesend war. Zwei Jahre später erschien ihr Werk Eichmann in Jerusalem:
„Sie haben zugegeben, dass das Verbrechen, welches während des Zweiten Weltkriegs an Angehörigen des jüdischen Volkes verübt worden war, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte darstelle, und Sie haben ihre Rolle darin gestanden. Zugleich haben Sie jedoch gesagt, Sie hätten nie aus niedrigen Beweggründen gehandelt, Sie hätten nie die geringste Neigung zum Töten gehabt, es sei nicht wahr, dass Sie je Juden gehasst hätten; Sie hätten jedoch nicht anders gekonnt, und empfänden deswegen keine Schuld.“

Regie: Jiří Honzírek

18:30 1. Premiere
21:00 2. Premiere
Reprise der Vorstellung im September 2020.

Die Theatervorstellung findet in tschechischer Sprache statt.

Beschränkte Kapazität.
Reservierung der Eintrittskarten für 18:30 via GoOut hier.
Reservierung der Eintrittskarten für 21:00 via GoOut hier.
Eintrittspreis: 180/120 CZK.

Österreich Institut, Moravské náměstí 15

Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem

Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem
Feste Theatre, premiere

To what extent are we able to use rational thinking in critical situations, when entire societies and countries find that their lives are in danger, facing catastrophe? To what extent are we able to reflect upon our own actions, on a scale ranging from dumb obedience to leaders to individual action and responsibility?
In May it was 60 years since the agents of the Israeli secret service Mossad kidnapped Adolf Eichmann in Argentina, the Nazi who had the so-called “Final Solution to the Jewish Question” on his brief during the war. The next year, in April 1961, Eichmann was put on trial in Jerusalem, and the philosopher Hannah Arendt was among those present in court. Two years later, her book Eichmann in Jerusalem was published and included this chilling passage:
“You admitted that the crime committed against the Jewish people during the war was the greatest crime in recorded history, and you admitted your role in it. But you said you had never acted from base motives, that you had never had any inclination to kill anybody, that you had never hated Jews, and still that you could not have acted otherwise and that you did not feel guilty.”

Direction: Jiří Honzírek

18:30 first performance
21:00 second performance
Another repeat performance in September 2020.

Performance will be held in Czech only.

Limited capacity.
Please buy your tickets for 18:30
 via GoOut here.
Please buy your tickets for 21:00 via GoOut here.
Admission: 180/120 CZK.

Österreich Institut, Moravské nám. 15

 

Světlušky – divadelní představení

Světlušky
Divadlo Mikro-teatro, česká premiéra

Současná hra španělských autorek Itziar Pascual a Amaranty Osorio představuje v dramatickém proplétání dvou monologů zdánlivě nesouvisející příběhy dvou žen, jedné historické a druhé současné, které se na konci hry stávají dialogem a navzájem se propojují, aby odhalily cosi podstatného o povaze rodinných vztahů na pozadí velkých dějin. Hra je inspirována osudem české herečky židovského původu Vávy Schönové, která iniciovala dětské divadlo v Terezíně. V rámci festivalu Meeting Brno bude hra uvedena souborem Mikro-teatro v české premiéře. 

Dramaturgie: Eliška Poláčková
Režie: Gabriela Ženatá
Hrají: Kateřina Jebavá, Veronika Všianská

Repríza představení ve čtvrtek 23/7 ve 20:00.

Představení proběhne v českém jazyce.

Omezená kapacita. Vstupenky zakoupíte prostřednictvím GoOut zde.
Vstupné: 120 Kč

20:00 Káznice, Bratislavská 68