Šilingrovo náměstí
Auf den Spuren des dritten Widerstands in der Brünner Innenstadt

Auf den Spuren des dritten Widerstands in der Brünner Innenstadt

Wo versteckte sich der Agent Oliva, wo wurde der Dichter Rotrekl in Haft gehalten, wo wurde der Widerstandskämpfer Leo Žídek verhaftet. Wo wurden Widerständler aus den Gruppen Sodan oder „Majerová und Konsorten“ verurteilt, arretiert und grausam gefoltert? In welchem Gefängnis schrieb Jan Zahradníček seine Gedichte? Von wo versuchte der kühne Boxer Jan Simandl zu flüchten, und wo blieb er im Gitter seiner Gefängniszelle verkeilt hängen?

Die Geschichten des dritten Widerstands werden ihnen der Publizist Luděk Navara und Miroslav Kasáček vom Verein Paměť nahebringen.

Die Trasse führt vom Platz Šilingrovo náměstí zur Straße Bratislavská.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Verein Paměť statt.

Following the Traces of the Third Resistance in Brno

Following the Traces of the Third Resistance in Brno

Where did Agent Oliva hide, where was the poet Rotrekl imprisoned, where was the resistance leader Leo Žídek arrested? Where were the rebels from the “Sodan” or “Majerová and co.” resistance groups tried, imprisoned and cruelly tortured? In what prison did the poet Zahradníček write his poems? Where did the brave boxer Jan Simandl attempt to escape and got wedged in the bars of his prison cell?
The stories of the Third Resistance will be presented by Luděk Navara and Miroslav Kasáček. The walk will begin at Šilingrovo náměstí and end at Bratislavská street.

The programme takes place in cooperation with the Paměť civic association.

Meeting at Šilingrovo náměstí in front of Hotel Barceló.

Po stopách třetího odboje v centru Brna

Po stopách třetího odboje v centru Brna

Kde se ukrýval agent Oliva, kde byl vězněn básník Rotrekl, kde byl zatčen odbojář Leo Žídek. Kde byli souzeni, vězněni a krutě mučeni odbojáři z odbojových skupin Sodan či skupiny „Majerová a spol.“? V jakém vězení psal Zahradníček básně? Kde se odvážný boxer Jan Simandl pokusil o útěk a zůstal zaklíněn v mříži vězeňské cely?
Příběhy třetího odboje vám přiblíží publicista Luděk Navara a Miroslav Kasáček ze sdružení Paměť.
Procházka povede od Šilingrova náměstí a skončí na ulici Bratislavské.

Pořad se koná ve spolupráci s Občanským sdružením Paměť.

16:00 sraz na Šilingrově náměstí před hotelem Barceló.