diskusní fóra
Setkání s pamětníky

Setkání s pamětníky

V refektáři Augustiniánského opatství proběhne moderované a tlumočené setkání s pamětníky z řad brněnských Němců. Při společném vyprávění nahlédneme do jejich vzpomínek na dětství, na léto 1945 i na přijetí v sousedních zemích. Dozvíme se, jak se proměňoval jejich vztah ke ztracené domovině a jak vnímají dnešní Brno.

Jinými slovy: závěrečná debata šestice spisovatelů

Jinými slovy: závěrečná debata šestice spisovatelů

Vyvrcholením série besed s jednotlivými autory je společný diskusní panel věnovaný společenské situaci v postkomunistických zemích, nejožehavějším problémům těchto zemí a jejich vztahu k Západu/Východu.

Hosté: Viktor Horváth (HU), Halyna Kruk (UA), Martyna Bunda (PL), Tanja Dückers (DE), Petra Hůlová (CZ), Alexandra Salmela (SK)

Moderuje: Petr Vizina – novinář a kulturní komentátor, vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize

Disent v Brně

Disent v Brně

Diskuse o brněnském disentu představí specifika zdejšího prostředí ve srovnání s Prahou či jinými městy, jeho názorovou, obsahovou i formální různorodost – levicové křídlo, skrytou církev, podzemní univerzitu či dotyky s oficiálním prostředím. Diskuse připomene také centrální postavu a roli doc. Jaroslava Šabaty. Samostatným tématem je nepochybně brněnský samizdat a jeho mnoho podob a proveniencí. Zajímavý je rovněž způsob komunikace: jak fungovalo předávání informací, svolávání schůzek či šíření zpráv v době bez počítačů a internetu, jak spojení mezi Prahou a Brnem, jak se tvořil samizdat, kde a jak probíhaly schůzky disidentů. Věnovat se budeme také názorům debatujících na vývoj po roce 1989.

Diskutují:
Anna Šabatová – signatářka Charty 77 a spoluzakladatelka VONS, dcera Jaroslava Šabaty, dnes ombudsmanka ČR
Milan Uhde – signatář Charty 77, dramatik, publicista, politik, po r. 1989 mj. ministr kultury a předseda Parlamentu ČR
Petr Pospíchal – signatář Charty 77 a politický vězeň, po r. 1989 mimo jiné pracovník kanceláře prezidenta Václava Havla a velvyslanec v Bulharsku
Petr Fiala – před r. 1989 jako student účastník podzemní univerzity a skryté církve, po r. 1989 spoluzakladatel katedry politologie v Brně a rektor Masarykovy univerzity, dnes předseda ODS
Petr Oslzlý – spoluorganizátor tajných bytových seminářů podzemní univerzity, v r. 1989 jeden z organizátorů listopadové stávky divadel, nyní rektor JAMU
Jan Kratochvil – signatář Charty 77, po r. 1989 zakladatel a majitel soukromého Muzea českého a slovenského exilu v Brně

Partnerem pořadu je Schrott Gallery.

UKRAJINA I Obrana Donbasu

UKRAJINA I Obrana Donbasu

Premiéra reportážního kanálu Voxpot.
Konflikt na Východní Ukrajině pokračuje již šestým rokem a vyžádal si už více jak třináct tisíc obětí. Vyřešení je čím dál vzdálenější a válka se pomalu stala součástí každodenního života. Nejnovějším epicentrem konfliktu se stalo Azovské moře, jehož vody omílají i břehy Mariupolu, půlmilionového industriálního města, ležícího na dohled od frontové linie.“
Reportáž představí reportéři Voxpotu Aneta Václavíková, Vojtěch Boháč a Ondřej Zacha.

Po projekci následuje debata.

Tam se svět hne, kam síla se napře!

Tam se svět hne, kam síla se napře!

Český mýtus o Baťově systému z pohledu dvou pražských německy píšících autorů Waltera Seidla a Ludwiga Windera.
Kolem mýtu Baťa a mýtu první republiky se točí i mnohé diskuse aktuální politické scény. Dva němečtí autoři z českých zemí nutí k zamyšlení, zda třicet let po sametové revoluci skutečně máme, co jsme chtěli. Ani Seidlův pohled na Zlín v románu Der Berg der Liebenden (1936) není zdaleka tak pozitivní, jak se na první pohled může zdát. Ve Winderových románech Dr. Muff a Die nachgeholten Freuden je pak Baťův systém vylíčen ještě o poznání kritičtěji.

Přednášející: Zdeněk Mareček – germanista, FF MU

Pořad se koná ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.

Rok smíření 2020-2021: „Přichází čas společných kroků“

Rok smíření 2020-2021: „Přichází čas společných kroků“

Ekumenické setkání

České země čekají v nadcházejících dvou letech kulatá výročí zásadních historických událostí, která nás po staletí rozdělují: 600 let od vyhlášení křížové výpravy proti husitům, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.

Smyslem Roku smíření 2020-2021 je dotýkat se společně těchto dějinných milníků, nechat stranou vzájemné výčitky a nekonečné přeměřování podílů viny. Návrh této iniciativy bychom rádi představili v rámci ekumenického setkání „Přichází čas společných kroků“ za účasti vzácných hostů. Hudební doprovod vytvoří při číši vína prostor k neformálnímu setkání a vzájemnému naslouchání.

Inspirováni brněnským Rokem smíření 2015 a Poutním programem Husovských slavností 2015 „vyjadřujeme přání, aby všechny minulé křivdy mohly být odpuštěny a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné spolupráci obraceli ke společné budoucnosti.“

Vystoupí: S. Francesca Šimuniová, Daniel Ženatý, Pavel Hošek, Alexandr Flek, Jana Merunková, Miriam Kolářová a další

Hudební doprovod: CM Pajtáš 

Duchovní tvář armády: diskuse s vojenskými kaplany + workshop pro děti

Duchovní tvář armády: diskuse s vojenskými kaplany + workshop pro děti

Jaké to je, když jeden z rodičů odjede na vojenskou misi – třeba do Afghánistánu? Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana. Základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, jde především o naslouchání, o spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství. Ve své službě spolupracují
s vojenskými psychology, veliteli a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.
Ke 20. výročí vstupu do NATO.

Hosté:
Tomáš Holub, biskup, zakladatel služby vojenských kaplanů v Armádě ČR
Jiří Šedivý, velvyslanec ČR při NATO
Pavel Brichta, kapitán, kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec (na přelomu let 2014-2015 kaplan 3. strážní roty BAF RS Úkolového uskupení AČR Bagram (Afghánistán) a v roce 2018 kaplan 10. SR BAF RS (rozhodná podpora) Afghánistán.
Zdeněk Mikula, plukovník, zástupce velitele 7.  mechanizované brigády. V letech 2004 – 2006 nasazen v Kosovu, 2007 – 2008 v zahraniční operaci NATO training mission v Iráku a na přelomu let 2011 – 2012 velitel 3. jednotky OMLT Wardak.

 

 

 

Workshop pro děti – Příběhy hrdinů

16:30–18:00
Probíhá paralelně s diskusí s vojenskými kaplany.

Tvoření a aktivity pro děti od 2 let. Hlídání zajištěno.

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran + workshop pro děti

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran + workshop pro děti

Nechte se inspirovat a obohatit příběhy žen a dětí, které se přes těžké životní překážky nevzdaly, vytrvaly a dosáhly svého cíle. Knihy Velké ženy z malé země i Bílé vrány vznikly s cílem podpořit dívky i chlapce, ale i ženy a muže v budování vlastní sebedůvěry, a ukázat jim, že každý má šanci být úspěšným na svojí cestě životem.

Hosté:
Renata Mrázová a Denisa Prošková – autorky knihy Velké ženy z malé země
Jana Merunková – autorka knih Bílé vrány, zakladatelka sdružení yourchance
Martina Viktorie Kopecká – farářka
a další protagonisté příběhů

Paralelně probíhá workshop pro děti  – Příběhy velkých osobností

15:00 – 16:30

Program je určen pro děti od dvou let. Hlídání zajištěno.

Rakousko a československý disent

Rakousko a československý disent

Pražské jaro vyvolalo u rakouské veřejnosti do té doby nevídanou vlnu sympatií s českým národem. Toto pozitivní naladění pak přetrvávalo i v době tzv. normalizace a projevilo se v řadě aktivit na pomoc československé opozici. Georg Breuer, vyloučený v rámci „normalizačního procesu“ z Komunistické strany Rakouska, založil na přelomu let 1972/73 „Výbor solidarity s ČSSR“; ředitel vídeňského Burgtheateru Achim Benning zařadil na program hry Václava Havla a Pavla Kohouta; sociálnědemokratický spolkový kancléř Bruno Kreisky zorganizoval pod vedením Přemysla Janýra staršího akci na podporu přibližně čtyř stovek emigrantů z řad signatářů Charty 77. Aktivní byla i katolická církev: posílala například písemnosti a léky pražskému kardinálovi Františku Tomáškovi či zorganizovala petici na podporu pronásledovaných katolíků. V rámci Rakouské lidové strany se angažoval Erhard Busek, který spolu s Emilem Brixem podporoval katolické a občansko-demokratické disidenty. Předseda lidové strany Alois Mock, od roku 1986 ministr zahraničí, se při každé návštěvě zemí východního bloku setkával i s představiteli opozice.

Diskutují:
Přemysl Janýr ml. – signatář Charty 77, později žijící v Rakousku, publicista (A/CZ)
Karel Schwarzenberg – politik, bývalý ministr zahraničí ČR, před rokem 1989 žijící v Rakousku a podporovatel československých disidentů (CZ)
Emil Brix – diplomat, historik a publicista, ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, před rokem 1989 aktivní podporovatel českých disidentů (A)
Niklas Perzi – historik, Zentrum für Migrationsforschung v St. Pöltenu, spoluvydavatel knihy Sousedé. Česko-rakouské dějiny (A)
Moderuje: Mojmír Jeřábek – ředitel Českého centra ve Vídni (CZ)

Pořad se koná ve spolupráci s Centrem pro výzkum migrace (ZMF) v St. Pöltenu (A).
Pořad proběhne v německém jazyce a bude tlumočen.

Prolog Festivalu Meeting Brno Patrik Ouředník Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku

Prolog Festivalu Meeting Brno Patrik Ouředník Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku

Originální procházka pamětí minulého století, která vychází z knihy Patrika Ouředníka Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku (2001). Vedle skutečných událostí vypráví autor bláznivé anekdoty a mísí tak realitu s fikcí.
Na jevišti je muž a žena. Jemu je šedesát let, jí třicet. On je slavný francouzský herec Arnault Lecarpentier, ona je mladá talentovaná herečka Lucie Boissonneau. Jsou našimi průvodci po „historii“ i „historkách“ 20. století, jeho klíčových momentech, myšlenkových proudech, katastrofách… Představují jakési zrcadlo našeho vztahu k paměti.

Divadelní adaptace a režie: Sarah Lecarpentier
Hrají: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau
Ve francouzštině s českými titulky.
Inscenaci doprovází debata s Jacquesem Rupnikem, která proběhne 22. května v HaDivadle.

Vstupenky zakoupíte v předprodeji Národního divadla Brno.

Představení uvádíme ve spolupráci s Divadelním světem Brno.