Setkání

Zakončení festivalu / Setkání v zahradě Arnoldovy vily

Setkání v zahradě Arnoldovy vily

Arnoldovu vilu, skrytý art decový klenot v sousedství vily Tugendhat, čekají v brzké době velké změny. Záchranný plán směřující k obnově této kulturní památky zahrnuje vybudování Centra dialogu, které bude sloužit laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu 19. až 21. století. Součástí Centra bude i zahradní kavárna, kterou si prozatím vytvoříme svépomocí. Na závěr festivalu zveme k neformálnímu setkání se zahraničními i domácími hosty festivalu a s jeho organizátory. Drobné občerstvení zajistíme, vlastní příspěvky k pohoštění jsou však vítány.

Vystoupí Muroň-Vrtek-Kobiela Jazz Trio a ve spolupráci se spolkem Kulturní centrum Josefa Arnolda budou po celou dobu akce probíhat komentované prohlídky vily.

Přijďte  již v 17 hodin do vily Löw-Beer na Drobného 22 na setkání s Ivo Hammerem, který zde představí nově objevené album fotografií vily Ernsta Löw-Beera.

Ve spolupráci s Muzeem města Brna a  spolkem Kulturní centrum Josefa Arnolda.

18:0020:00 zahrada Arnoldovy vily, vstup z ulice Černopolní vedle domu č. p. 47

Neznámé album

Neznámé album

Prezentace nově objevené fotodokumentace vily Ernsta Löw-Beera 

Zázraky se někdy stávají! Mezi takové okamžiky patřila chvíle, kdy manželé Daniela Hammer-Tugendhat a Ivo Hammer, nositelé Ceny města Brna za mezinárodní spolupráci, při setkání na festivalu Meeting Brno 2017 obdrželi od svých příbuzných z rodiny Löw-Beer objemné bílé fotoalbum s detailní fotodokumentací brněnské vily na ulici Kalvodova 8, posledního domu, který si rodina v Brně nechala postavit. Zadavatelem stavby byl Ernst Löw-Beer, bratranec Grety Tugendhat, majitelky vily Tugendhat a matky Daniely Hammer-Tugendhat. O domě, díle vídeňských architektů Baumfelda a Schlesingera, promluví historik architektury Vladimír Šlapeta a konzervátor a restaurátor Ivo Hammer, kteří představí zmíněné album a okolnosti svého amerického přednáškového turné. 

Pořad proběhne v češtině a v němčině.

Vstup zdarma. Kapacita akce je naplněna. Srdečně zveme na setkání v zahradě Arnoldovy vily v 18 hodin.

Změna místa konání!
17:00 vila Löw-Beer, Drobného 22

Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach

Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach

U příležitosti 190. výročí narození Marie von Ebner-Eschenbach zveme na slavnost pořádanou v působivém prostředí zámeckého parku ve Zdislavicích.

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916), moravsko-rakouská spisovatelka narozená ve Zdislavicích na Kroměřížsku, u nás téměř neznámá, se ve světě řadí mezi nejvýznamnější německy píšící autory 19. století. V roce 1900 jí byl jako vůbec první ženě udělen čestný doktorát Vídeňské univerzity, v letech 1910 a 1911 byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu.

Přesně v den spisovatelčiných narozenin se v jejím rodišti sejdou k rozhovoru a autorskému čtení dvě současné spisovatelky, Pavla Horáková z České republiky a Ursula Wiegele z Rakouska. Setkání moderuje Mojmír Jeřábek, ředitel Českého centra Vídeň.  

Osobnost Marie von Ebner-Eschenbach představí germanistka a přední znalkyně jejího díla dr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.

O dějinách zámku a plánech na jeho rekonstrukci promluví jeho současný majitel Josef Gschwandtner (AT).

Pavla Horáková (*1974) je spisovatelka, literární překladatelka, publicistka a rozhlasová redaktorka. Od studií překládá beletrii z angličtiny a srbštiny a několik let působila v redakci zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Debutovala dětskou detektivní trilogií o Hrobařících. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní kompozice věnované českým účastníkům 1. světové války, Přišel befel od císaře pána (2015) a Zum Befehl, pane lajtnant (2018), které vzešly z rozhlasového cyklu Polní pošta. V roce 2018 vydala svůj první román pro dospělé Teorie podivnosti, za nějž obdržela v roce 2019 cenu Magnesia Litera. Začátkem roku 2020 pobývala na tvůrčím stipendiu rakouského ministerstva zahraničí ve Vídni. Zde pracovala na románu inspirovaném pamětmi její slovácké prababičky, v jejíchž stopách se autorka vydávala, když pátrala po dávno zasutých místech a příbězích prababiččiných vídeňských let.

Ursula Wiegele (*1963) přijala pozvání festivalu Meeting Brno k tvůrčímu pobytu v Brně, aby zde několik týdnů pracovala na své nejnovější knize. Román se odehrává ve čtyřicátých letech minulého století, zčásti ve východoevropském prostředí, kterým se rakouská autorka zabývala i ve svých předchozích dílech. Ursula Wiegele se narodila v Klagenfurtu a od roku 1993 žije ve Štýrském Hradci. Po studiích filozofie v Rakousku a Itálii pracovala jako redaktorka, lektorka workshopů tvůrčího psaní a učitelka němčiny pro cizince. Kromě příspěvků do antologií a literárních časopisů publikovala doposud čtyři romány: Cello, stromabwärts (Cello, po proudu, Drava, 2011), Im Glasturm (Ve skleněné věži, Müry Salzmann, 2015), Was Augen hat und Ohren (Co má oči a uši, Otto Müller Verlag, 2019), Arigato (Arigato, Otto Müller Verlag, 2020).

Program zdislavických oslav dále nabídne divadelní představení místního ochotnického souboru, který pro tuto příležitost nastuduje hru z pera Marie von Ebner-Eschenbach, či komentovanou prohlídku plakátové výstavy o Marii von Ebner-Eschenbach, kterou povedou její autoři Zuzana a Eugen Brikciusovi. K nahlédnutí bude zpřístupněna pozoruhodná klasicistní hrobka rodiny Dubských, místo posledního odpočinku Marie von Ebner-Eschenbach.

Program proběhne v českém a německém jazyce a bude tlumočen.

Vstupné včetně dopravy: 150/100 Kč. Vstupenky zakoupíte prostřednictvím sítě GoOut zde.
V ceně vstupného je jízdenka na zvláštní autobus Brno-Zdislavice a zpět. Omezená kapacita autobusu. 

Odjezd autobusu ve 13:00 ze stanoviště na ulici Rooseveltova před Janáčkovým divadlem (bývalá restaurace Bohéma). Návrat zpět tamtéž přibližně ve 20:30. 

Vstupné na místě bez dopravy: 50 Kč.

Ve spolupráci s obcí Troubky-Zdislavice, spolkem Czech National Trust, Českým centrem Vídeň, Německým kulturním spolkem regionu Brno a Rakouským kulturním fórem v Praze.

13:00–20:00 Zdislavice, zámecký park

13:00 odjezd autobusu ze stanoviště před Janáčkovým divadlem (bývalá restaurace Bohéma), Rooseveltova

Česko-německá bohoslužba: „Koho bych se bál?“ (Žalm 27:1)

Česko-německá bohoslužba: „Koho bych se bál?“ (Žalm 27:1)

Jsou-li lidé v ohrožení a pronásledováni nebo jsou-li nuceni snášet nespravedlnost, znamená to pro křesťany zvláštní výzvu k činům. Život ve společenství s Bohem dodává věřícím jistotu a sílu projevit lásku k bližnímu. Žalm 27 říká: „Hospodin je světlo mé a moje spása: Koho bych se bál?“

Čeští i němečtí křesťané se v průběhu 20. století dokázali ujmout těch, kdo se ocitli v nesnázích, a v těžkých dobách prokázali odvahu. Představíme působení a svědectví víry blahoslavené sestry Restituty Kafkové, Přemysla Pittera, pátera Dr. Pauluse Sladeka a kardinála Dr. Josefa Berana, čtyř odvážných křesťanů této doby. Jako symbol smíření bude na brněnskou bohoslužbu přivezen hřebový kříž z Coventry.

Mši svatou celebrují P. Pavel Hověz z farnosti Brno-Lesná a P. Klaus Oehrlein a P. Mons. Anton Otte. Hudebně doprovází schola farnosti Brno-Lesná.

Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a proběhne zčásti v českém a zčásti v německém jazyce.

10:00 kostel blahoslavené Marie Restituty, Nezvalova 13

Uctění památky obětí II. světové války

Uctění památky obětí II. světové války

Nechvalně známé Kaunicovy koleje v Brně představují utrpení tisíců lidí, kteří zde byli vězněni v letech nacistické okupace. Stovky lidí, odbojářů a českých vlastenců, tady přišly násilnou smrtí o život. Po skončení války pokračovalo utrpení na tomto místě až do podzimu 1945, kdy zde byli vězněni brněnští Němci.

Za účasti hostů z Německa zde pietním aktem uctíme památku obětí druhé světové války.  

18:00 Kaunicovy koleje, Králova 45

Setkání se spisovatelkou Ursulou Wiegele

Setkání se spisovatelkou Ursulou Wiegele

Rakouská spisovatelka Ursula Wiegele byla v rámci festivalu Meeting Brno pozvána na tvůrčí pobyt v Brně. Na setkání s autorkou si budeme povídat o tom, jaká byla její cesta k profesi spisovatelky, jak vznikají její díla a románové postavy. Součástí programu bude autorské čtení z jejího nejnovějšího románu Arigato, který mimo jiné líčí osudy německojazyčné menšiny v italském údolí Val Canale.
Moderuje a tlumočí Zuzana Fuksová.

Pořad proběhne v češtině a v němčině.

Vstup zdarma

Ve spolupráci s Österreich Institutem Brno.

17:00 Österreich Institut, Moravské nám. 15

Otevření stezky po stopách rodiny Löw-Beer s koncertem ve vile Tugendhat

Otevření stezky po stopách rodiny Löw-Beer s koncertem ve vile Tugendhat

Seznamte se s těmi, kteří postavili vilu Tugendhat, ale také továrnu, která se stala tzv. Schindlerovou archou proslavenou světoznámým filmem Stevena Spielberga Schindlerův seznam. Spoluautor nové stezky Daniel Low-Beer představí její první dvě zastavení, dvě stavby neodmyslitelně spojené s osudem své rodiny. Od vily Löw-Beer projdeme do vily Tugendhat, kde bude následovat koncert komorní hudby.
Po skončení koncertu vás zveme na neformální setkání s účinkujícími u skleničky vína.

Koncertní program:
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Ervín Schulhoff: Suita pro housle a klavír – výběr

Účinkují:
Jana Vonášková-Nováková – housle
Libuše Pančochová – klavír

Pořad proběhne v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Kapacita akce naplněna! Děkujeme za pochopení.

19:00 začátek před vilou Löw-Beer, Drobného 22

ZRUŠENO – Autorské čtení a beseda s Thomasem Keneallym

Autorské čtení a beseda s Thomasem Keneallym – zrušeno

Thomas Keneally, autor knižní předlohy k filmu Schindlerův seznam a plánovaný vzácný host našeho festivalu, k nám bohužel kvůli omezením spojeným s koronavirovou epidemií nedorazí. Přesto vás spolu s ním zveme na páteční a sobotní program věnovaný příběhu „Schindlerových Židů“ a brněnecké továrny.

První a jedinečná příležitost k setkání českého publika s autorem knižní předlohy filmu Schindlerův seznam. Australský prozaik a dramatik Thomas Keneally (1935) čte ze svého románu Schindlerova archa (1982), který získal prestižní Man Bookerovu cenu a stal se námětem k oscarovému filmu Stevena Spielberga. Následuje beseda s autorem.  

Pořad proběhne v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Vstup zdarma

14:00 vila Löw-Beer, Drobného 22

CANCELED – Reading by and conversation with Thomas Keneally

Reading by and conversation with Thomas Keneally – canceled

Thomas Keneally, the author of the novel on which the film Schindler’s List was based, who was to be our honoured guest of the festival, is unfortunately unable to attend due to the limitations linked with the coronavirus pandemic. Despite this setback, Thomas will be with us in spirit as we invite you to the Friday and Saturday programme dedicated to the story of “Schindler’s Jews” and the factory in Brněnec.

This is the first and unique opportunity for a Czech audience to meet the author of the book after which the film Schindler’s List was made. The Australian novelist and playwright, Thomas Keneally (born 1935), reads from his novel Schindler’s Ark (1982), which won the prestigious Man Booker Prize and served as the subject matter for Steven Spielberg’s Academy Award-winning movie. A conversation with the writer follows.

In English, interpreted into Czech.

Free entry

14:00 Villa Löw-Beer, Drobného 22

Katedrála a mešita. Mezináboženský dialog.

Katedrála a mešita. Mezináboženský dialog.

V budoucí metropoli Egypta na periferii staré Káhiry byla v loňském roce otevřena obrovská koptská katedrála. A ve stejný den poblíž rovněž největší mešita na Blízkém východě. Neobvyklé vyjádření touhy po smíření.
Jakým způsobem podporují soužití různých náboženství Egypt, Izrael a Česká republika?

Debatují:
E. Saïd Hindam – velvyslanec Egyptské arabské republiky v České republice
Daniel Meron – velvyslanec Státu Izrael v České republice
Tomáš Petříček – ministr zahraničních věcí České republiky

 

Moderují:
Martina Viktorie Kopecká – farářka Církve československé husitské, prezidentka festivalu Meeting Brno
David Macek – sociolog a terapeut

Pořad proběhne v češtině a angličtině.

Vstup zdarma

19:00 augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1